Dzień Edukacji Matematycznej – Paj – Da

Dzień Edukacji Matematycznej – Paj – Da

W dniu 14.03.2016 r. przedszkolaki i najmłodsi uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej naszego Ośrodka brali udział w „Dniu Edukacji Matematycznej – Paj –Daj”. Impreza zorganizowana została przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu.

Dzięki zaproszeniu przez PWSTE, nasi uczniowie mogli spotkać się z rówieśnikami z innych placówek i brać udział w zajęciach związanych z edukacją matematyczną, które opierały się na wspólnych zabawach doskonalących spostrzegawczość, koncentrację jak również pamięć. Dodatkowo uczniowie poszczególnych klas przygotowali wcześniej wraz ze swoimi wychowawcami w Ośrodku pisanki z masy solnej, biorąc w ten sposób udział w biciu rekordu na największą ilość wykonanych pisanek z masy solnej.

Mozesz udostepnic informacje: