Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Bury_Franciszek

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W dniu 11 kwietnia 2022 roku reprezentacja uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu uczestniczyła w uroczystościach Katyńsko-Smoleńskich zorganizowanych w Kościele pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu. Poczet sztandarowy Ośrodka uczestniczył w uroczystej Mszy Świetej a następnie w Apelu Poległych pod pomnikiem Pamięci Narodowej.

Jak każdego roku, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest dla szkolnej społeczności ważnym wydarzeniem. W tym dniu uczniowie szczególnie pamiętają o ppor. Franciszku Burym, którego Dąb Pamięci i pamiątkowy obelisk znajduje się na terenie placówki.

FRANCISZEK MARIAN BURY – PAMIĘTAMY
Franciszek Marian Bury urodził się 18 września 1905 r. w Jarosławiu. Był synem Walentego Bury i Katarzyny Bury z domu Danak. Jego ojciec w czasie I wojny światowej był żołnierzem austriackim. Po wojnie pracował jako telegrafista na kolei. Matka Katarzyna wychowała pięciu synów i dwie córki.
Pan Franciszek ukończył I Gimnazjum w Jarosławiu, gdzie zdał maturę. Był członkiem orkiestry szkolnej. Służąc w Wojsku Polskim otrzymał stopień podporucznika. Następnie uzyskał pracę w Łucku (obecna Ukraina) jako sekretarz Urzędu Skarbowego.
W 1939 r. po napaści na Polskę Związku Radzieckiego dostał się do niewoli.
Zginął w Katyniu. Cześć Jego Pamięci.

 

Mozesz udostepnic informacje: