BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
W OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU

siedziba szkoły: ul. Jana Pawła II nr 30, 37 – 500 Jarosław,

telefon: 16 6212431

adres poczty email: sosw@jaroslaw.pl, soswjaroslaw@gmail.com

 

Uczeń trzyletniej BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA może kształcić się w dwóch zawodach:

  • kucharz;
  • murarz – tynkarz.

Głównym celem kształcenia w zawodzie kucharz jest zdobycie wiadomości i umiejętności związanych z przygotowywaniem różnego typu potraw i wykonywania czynności na danym stanowisku pracy, zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców.

Absolwent kierunku kształcenia murarz – tynkarz posiada umiejętności wykonywania prac murarskich w obiektach o różnym przeznaczeniu.

Praktyczna nauka zawodu na kierunku kucharz odbywa się w dobrze wyposażonych, nowoczesnych, szkolnych pracowniach gastronomicznych, natomiast na kierunku murarz – tynkarz w pracowniach zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.

Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności zawodowych podczas kursów i płatnych praktyk zawodowych organizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Każdy absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia, oprócz umiejętności zawodowych, niezbędnych do wykonywania zawodu, jest odpowiednio przygotowany do podjęcia obowiązków zawodowych oraz do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym i podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia kończy się egzaminem zawodowym, po zdaniu którego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy – kucharz lub murarz – tynkarz.

Powiększ tekst Zmniejsz tekst