Informacja dla Rodziców/Opiekunów uczniów – ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2019/2020

Informacja dla Rodziców/Opiekunów uczniów – ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie uczniów.

W związku z dokonanym wyborem ubezpieczyciela dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu przedstawia w załączeniu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (zwane dalej Wiener TU S.A.).

Proszę o zapoznanie się z treścią dokumentów.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wiener

Aneks do OWU Wiener

Mozesz udostepnic informacje: