Informacja dotycząca funkcjonowania Przedszkola nr 14 oraz WOKRO w okresie 01-31 lipiec 2020 r.

Informacja dotycząca funkcjonowania Przedszkola nr 14 oraz WOKRO w okresie 01-31 lipiec 2020 r.
Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu informuje, że w okresie 01 – 31 lipiec 2020 r. Przedszkole nr 14 w OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu pełnić będzie dyżur dla dzieci, których rodzice zgłosili potrzebę zorganizowania zajęć opiekuńczych.
W okresie 01 – 31 lipiec 2020 r. w ramach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego będą odbywały się zajęcia wg harmonogramu ustalonego z specjalistami.