Integracyjne ferie zimowe w mieście – ZAPRASZAMY

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TOBIE” zaprasza dzieci z terenu miasta Jarosławia na

Integracyjne Ferie Zimowe w mieście

Zapraszamy: Dzieci w wieku od 6 – 10 lat z niepełnosprawnością, autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rówieśników bez problemów rozwojowych z terenu miasta Jarosławia

Termin ferii: od 15 lutego 2016 r. do 19 lutego 2016r. opieka sprawowana jest w godzinach od 8.00 do 14.00

Oferujemy:

– Interesujący sposób na spędzenie czasu wolnego w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. – – Szereg ciekawych, rozwijających i aktywizujących zajęć, m.in. zajęcia artystyczne, sportowe, gry i zabawy edukacyjno–rekreacyjne.

– Profesjonalną opiekę wyspecjalizowanej kadry nauczyciel i specjalistów z dużym doświadczeniem i wieloletnim przygotowaniem do pracy z dziećmi oraz zapałem.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dzieci przyjmujemy w sekretariacie szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II przy ulicy Jana Pawła II Nr 30 w Jarosławiu osobiście lub telefonicznie pod numerem 16 621 24 31 do dnia 11 lutego 2016 r. (czwartek).

Nudzie mówimy stanowcze NIE!!!


Mozesz udostepnic informacje: