KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU z dnia 15 grudnia 2021 roku

Jarosław, 15.12.2021 rok

KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU z dnia 15 grudnia 2021 roku

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie Prawni Uczniów

Drodzy Uczniowie

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu informuje, że w okresie od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu i wszystkich funkcjonujących w placówce typach szkół odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym Kalendarzem roku szkolnego, bez organizacji nauczania w trybie zdalnym.

Informuję, że organizacja nauczania w formie zdalnej może nastąpić w przypadku nieprzewidywalnego wzrostu ilości uczniów i pracowników placówki zarażonych wirusem COVID-19 i decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o kierowaniu osób i oddziałów klasowych na kwarantannę.

W związku z powyższym informuję, że zimowa przerwa świąteczna rozpoczyna się w dniu 23 grudnia 2021 roku i potrwa do dnia 31 grudnia 2021 roku. Równocześnie informuję, że w dni 6 i 7 stycznia 2022 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Korzystając z okazji, gorąco zachęcam do przystąpienia do szczepień ochronnych przeciwko wirusowi COVID-19, zarówno osoby dorosłe jak i dzieci i młodzież już od 5 roku życia.

Szczegółowe informacje na temat szczepień ochronnych przeciwko wirusowi COVID-19 zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Wojciech Głąb

dyr. OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Mozesz udostepnic informacje: