Procedura postępowanie w razie zakażenia – SOSW Jarosław | Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów uczniów przedszkola i wszystkich typów szkół – 20.05.2020 r.