Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów uczniów przedszkola i wszystkich typów szkół – 22.06.2020 r.

Logo SOSW Jarosław

Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów uczniów przedszkola i wszystkich typów szkół – 22.06.2020 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów

Uczniowie szkół funkcjonujących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Informujemy, że na podstawie § 18 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 z późn. zm.), w związku z obowiązywaniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.493 z późn. zm.) Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu w dniu 22.06.2020 roku wydał decyzję o czasowym w okresie 22 – 26 czerwca 2020 r. zawieszeniu zajęć opiekuńczych, dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych oraz konsultacji prowadzonych w przedszkolu i szkołach funkcjonujących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Powyższa decyzja dotyczy również funkcjonującego w ramach SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego i zajęć organizowanych ta terenie placówki, ze względu na brak możliwości uczestniczenia dzieci w zajęciach organizowanych na odległość.

Decyzja Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych w przedszkolu i szkołach funkcjonujących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu na wykazany powyżej okres czasu, spowodowana jest jest bieżącą sytuacją epidemiczną na terenie powiatu jarosławskiego, w tym wzrastającą liczbą osób zarażonych koronawirusem COVID-19 i wynikającą z tego faktu koniecznością i obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno uczniom, rodzicom i opiekunom prawnym jak również i pracownikom placówki.

Równocześnie informuję, że nadal prowadzone jest nauczanie realizowane w formie on-line, zgodnie z przyjętym w placówce systemem nauczania na odległość.

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację dotyczącą zachorowań na koronawirusa na terenie powiatu jarosławskiego, informacje na temat odbioru przez uczniów świadectw szkolnych oraz zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych przekażę w najbliższym czasie – prawdopodobnie w najbliższą środę – w dniu 24 czerwca 2020 r.

Informuję,że w dniu 26 czerwca 2020 roku – piątek, o godzinie 17.00 Ojcowie Dominikanie zapraszają uczniów jarosławskich szkół na mszę dziękczynną z okazji zakończenia roku szkolnego (obecność dobrowolna).

Z wyrazami szacunku

Wojciech Głąb

dyr. OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Mozesz udostepnic informacje: