„Laboratorium Przyszłości” – roboty Photon uczą dzieci programowania

Logo programu "Laboratoria przyszłości"

„Laboratorium Przyszłości” – roboty Photon uczą dzieci programowania

W szkolnym „Laboratorium Przyszłości” na dobre zadomowiły się dwa roboty Photon, którym uczniowie nadali imiona: BuBa I NuNo. Zadaniem robotów jest wprowadzenie dzieci i w świat nowych technologii, rozwijanie ich kreatywności i zdolności logicznego myślenia oraz nauczanie podstaw programowania.

Obywa się to z wykorzystaniem języków programowania, które są dostosowane do wieku i możliwości uczniów:

– Photon Draw – to najprostsza forma „ożywienia” robota i wskazania mu zadań do wykonania.  Uczniowie projektują sekwencję ruchu robota poprzez rysowanie palcem ścieżki na ekranie dotykowym lub z wykorzystaniem tradycyjnej myszki i komputera.  Do narysowanej ścieżki można dodać instrukcje niezwiązane z ruchem np. wydaj dźwięk, zmień kolor, poczekaj na dotyk.

– Photon Badge – dla uczniów starszych, którzy tworzą program korzystając z graficznych instrukcji – bloczków, które układają w odpowiedniej kolejności w oknie programu. Do wykonania bardziej złożonych zadań możemy jednak wykorzystać dwie funkcje, z których każda ma dodatkowe pola na instrukcje, tym samym znacznie poszerzając możliwości sterowania robotem.

– Photon Blocks – to już dość zaawansowany język programistyczny, w formie graficzno-tekstowej. Przypomina on znane starszym uczniom szkoły podstawowej narzędzie do programowania – Scratch. Instrukcje w tym interfejsie są bardziej zaawansowane – pojawiają się parametry wyrażone w liczbach, dotyczące różnych zachowań robota.

Zajęcia z szkolnymi robotami NINO i BUBA cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy mogą w realnie zobaczyć jak wydawane instrukcje kierują ich ruchem i aktywnością czujników. Równocześnie ciekawość powoduje, że dzieci, chcąc obserwować nowe ruchy i zachowania robotów, dążą do nabywania nowych umiejętności z zakresu programowania.   

#LaboratoriaPrzyszłości   #LaboratoriaPrzyszłosci

Informacja – grudzień 2022 r.

Mozesz udostepnic informacje: