List Dyrekcji Ośrodka do Uczniów i Rodziców oraz Opiekunów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Logo SOSW Jarosław

List Dyrekcji Ośrodka do Uczniów i Rodziców oraz Opiekunów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie
Rozpoczęcie tego roku szkolnego jest szczególne – z powodu zagrożenia koronawirusem, by uniknąć zbyt dużych zgromadzeń nie widzimy się na uroczystym spotkaniu wszystkich uczniów. Nie zmienia to jednak faktu, że za pośrednictwem nauczycieli – wychowawców klas przekazujemy Państwu gorące pozdrowienia i serdeczne uśmiechy. Podobnie jak wszyscy pracownicy Ośrodka, tak i my Dyrekcja, czekaliśmy z niecierpliwością na to rozpoczęcie roku, by ponownie, po prawie 6 miesiącach powitać Was ponownie. Tęskniliśmy za Wami i cieszymy się bardzo, że możemy się wreszcie zobaczyć.
Drodzy uczniowie, każdy nowy rok szkolny, to okazja, by poznawać nowe i ciekawe wiadomości, stawać się osobą coraz mądrzejszą i bardziej dojrzałą, ale też i spotykać się ze swoimi nauczycielami, wychowawcami, specjalistami i innymi pracownikami szkoły. To również czas nawiązywania pomiędzy uczniami wspaniałych przyjaźni i nowych, ciekawych i wartościowych znajomości. I tego wszystkim Wam – naszym uczniom, u progu nowego roku szkolnego 2020/2021, życzymy z całego serca.
Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów
Jako pracownicy Ośrodka chcemy by placówka, pomimo zagrożeń zarażenia koronawirusem, znów była miejscem przyjaznym o dobrej, pozytywnej energii, zapewniającym dzieciom i młodzieży warunki do zdrowej i bezpiecznej nauki, rozwijania osobowości, kształtowania uzdolnień i osobowości.
Wiedząc, że podstawowym działaniem w okresie pandemii jest zapobieganie nadmiernemu gromadzeniu się osób w tzw. przestrzeniach wspólnych podjęliśmy następujące działania:
– ograniczyliśmy możliwość wejścia do budynków szkolnych osób niezwiązanychz edukacją,
– wyznaczyliśmy różne, stałe miejsca wejść uczniów do budynków szkolnych,
– wprowadziliśmy nauczanie uczniów stałych pomieszczeniach szkolnych,
– wyznaczyliśmy strefy poruszania się uczniów na korytarzach szkolnych,
– połączyliśmy nauczanie przedmiotów kształcenia w bloki, co pozwala na ograniczenie liczby nauczycieli uczących w danym dniu,
– w pomieszczeniach szkolnych wprowadziliśmy dezynfekcję oraz mycie rąk, wyposażając je w odpowiednie płyny do dezynfekcji i mydła,
– w czasie trwania przerw międzylekcyjnych, dla wybranej grupy uczniów, wprowadziliśmy obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic, osłaniających usta i nos.

Prosimy abyście Państwo uważnie zapoznali się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej placówce i przestrzegali obowiązujących wymagań. Mamy nadzieję, że te działania przyczynią się do tego, że nasza placówka będzie bezpieczna i będzie chronić zdrowie wszystkich, którzy w niej przebywają. Stąd też prośba – do naszych uczniów – od najmłodszych przedszkolaków do dorosłych uczniów szkół ponadpodstawowych – stosujcie się do nowych regulaminów i nakazów pracowników Ośrodka – bo mamy do czynienia z wirusem, którego wciąż nie znamy i z którym „nie ma żartów”.
Państwa rodziców i opiekunów prosimy o posyłanie do przedszkola i szkół dzieci zdrowych, bez podejrzeń kontaktów z osobami mogącymi być nośnikami wirusa lub na kwarantannie. Przypominam, że Państwa obowiązkiem jest informowanie Ośrodka o wszelkich niedyspozycjach zdrowotnych dzieci i młodzieży, pozostańcie Państwo w stałym kontakcie z wychowawcami oddziałów klasowych i grup wychowawczych.
Dlatego też witając Wszystkich głośnym DZIEŃ DOBRY, dodajemy: MAMY NADZIEJĘ, ŻE WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE.

 

Pozdrawiamy Wszystkich serdecznie

Mieczysława Tarnawska
Aneta Mrazek
Wojciech Głąb
dyrekcja OSW im. Jana Pawla II w Jarosławiu

Mozesz udostepnic informacje: