ZDALNE NAUCZANIE – CZERWIEC 2020 ROK

ZDALNE NAUCZANIE. Materiały edukacyjne dla uczniów

List dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu z okazji zakończenia roku szkolnego

Msza święta na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – (dla uczniów z różnych jarosławskich szkół) – piątek – 26 czerwca 2020 r. godzina 17.00 – Bazylika Matki Bożej Bolesnej – ojcowie Dominikanie.

Informacja dotycząca odbioru świadectw szkolnych przez uczniów

Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów uczniów przedszkola i wszystkich typów szkół – 18.06.2020 r.- kliknij i otwórz

Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów uczniów przedszkola i wszystkich typów szkół –22.06.2020 r.- kliknij i otwórz

Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów uczniów przedszkola i wszystkich typów szkół – 15.06.2020 r.- kliknij i otwórz

Zasady organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu – kliknij i otwórz stronę.

Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów uczniów przedszkola i wszystkich typów szkół – 01.06.2020 r.- kliknij i otwórz

TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW, KTÓRZY ZGŁOSILI POTRZEBĘ ODBYCIA KONSULTACJI W SIEDZIBIE OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU OD DNIA 01 CZERWCA 2020R. – kliknij by pobrać

TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW, KTÓRZY ZGŁOSILI POTRZEBĘ ODBYCIA KONSULTACJI W SIEDZIBIE OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU OD DNIA 01 CZERWCA 2020 R. – kliknij by otworzyć stronę

CZERWIEC 2020:

Organizacja kształcenia zdalnego – informacje – kliknij by przejść do tekstu

Informacje kontaktowe do nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów – kliknij i otwórz

Nauczanie zdalne – galeria prac uczniów – kliknij i otwórz

Przekazywanie materiałów dydaktycznych i prac uczniów do oceny

Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów uczniów przedszkola i wszystkich typów szkół – 20.05.2020 r. – kliknij i otwórz

UŁATWIENIE DLA UCZNIÓW.
Rodzic lub uczeń po otworzeniu dokumentu tekstowego zawierającego materiały dydaktyczne, może z poziomu przeglądarki internetowej ODSŁUCHAĆ przygotowany przez nauczyciela lub specjalistę tekst.
W tym celu, po otwarciu linka dla danego oddziału przedszkolnego lub klasy włączyć TRYB UŁATWIEŃ DOSTĘPU a następnie wybrać CZYTNIK IMMERSYJNY.
Po otwarciu tego czytnika, aby tekst był bardziej przejrzysty, należy w preferencjach tekstu – symbol „AA” wybrać jak najmniejszą dostępną wielkość czcionki tekstu.
Następnie należy kliknąć na wybrane słowo i kliknąć symbol PLAY.
Program rozpocznie czytanie, można je zatrzymać w wybranej chwili.
OKRES NAUKI OD 22 – 26 CZERWCA 2020 R.
PRZEDSZKOLE NR 14
GRUPA 1
p. J Machaj
Pobierz materiały 
GRUPA 2
p. J. Gajdzińska
Pobierz materiały
GRUPA 3
p. D. Nakonieczna
Pobierz materiały
GRUPA 4
p. A. Dżugała
Pobierz materiały
GRUPA 5
p. E. Seredyńska-Czyrek
Pobierz materiały
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
KLASA 2AP
p. D Wiewióra
Pobierz materiały
KLASA 2BP
p. J. Wańczyk
Pobierz materiały
KLASA 4 I 5 AP
p. R. Hołowaty
Pobierz materiały
KLASA 6 AP
p. Z. Bojarska
Pobierz materiały
KLASA 7 AP
p. B. Wałczyk
Pobierz materiały
KLASA 8 AP
p. T. Gamrat
Pobierz materiały
KLASA 3 AUP
p. M. Ziemborak
Pobierz materiały
KLASA 3 BUP
p. M. Zygmunt
Pobierz materiały
KLASA 3 CUP
p. M. Krawczyk
Pobierz materiały
KLASA 5 AUP
p. M. Olszańska
Pobierz materiały
KLASA 6 AUP
p. M. Żołyniak
Pobierz materiały 

Z uwagi na pobyt na zwolnieniu lekarskim nauczyciela MŻ. –
uczniowie realizują lekcje dostępne pod następującym linkiem:

https://soswjaroslaw-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_soswjaroslaw_onmicrosoft_com/EY2myyeajhBOnFjWnxF8RHMBxkHbHnxK5t_yQ50DnKs0ug?e=5Wzfde

 

KLASA 8 AUP
p. M. Zdanowska
Pobierz materiały
KLASA 8 BUP
p. A. Niemiec
Pobierz materiały
KLASA 8 CUP
p. J. Pelc
Pobierz materiały

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA I ABS
p.  M.Słowik
Pobierz materiały
KLASA I BBS
p. B. Pasiecznik
Pobierz materiały
KLASA II ABS
p. G. Kotlińska
Pobierz materiały
KLASA III ABS
p. J. Halwa
Pobierz materiały

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA 1 APR
p. M. Jartym-Morawska
Pobierz materiały
KLASA 2 APR
p. B. Cichy
Pobierz materiały
KLASA 3 APR
p. A. Chorzępa
Pobierz materiały
KLASA 3 BPR
p. R. Mosiądz
Pobierz materiały
KLASA 3 CPR
p. A. Gomułczak
Pobierz materiałyOKRES NAUKI OD 15 – 19 CZERWCA 2020 R.
PRZEDSZKOLE NR 14
GRUPA 1
p. J Machaj
Pobierz materiały 
GRUPA 2
p. J. Gajdzińska
Pobierz materiały
GRUPA 3
p. D. Nakonieczna
Pobierz materiały
GRUPA 4
p. A. Dżugała
Pobierz materiały
GRUPA 5
p. E. Seredyńska-Czyrek
Pobierz materiały
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
KLASA 2AP
p. D Wiewióra
Pobierz materiały
KLASA 2BP
p. J. Wańczyk
Pobierz materiały
KLASA 4 I 5 AP
p. R. Hołowaty
Pobierz materiały
KLASA 6 AP
p. Z. Bojarska
Pobierz materiały
KLASA 7 AP
p. B. Wałczyk
Pobierz materiały
KLASA 8 AP
p. T. Gamrat
Pobierz materiały
KLASA 3 AUP
p. M. Ziemborak
Pobierz materiały
KLASA 3 BUP
p. M. Zygmunt
Pobierz materiały
KLASA 3 CUP
p. M. Krawczyk
Pobierz materiały
KLASA 5 AUP
p. M. Olszańska
Pobierz materiały
KLASA 6 AUP
p. M. Żołyniak
Pobierz materiały 

Z uwagi na pobyt na zwolnieniu lekarskim nauczyciela MŻ. –
uczniowie realizują lekcje dostępne pod następującym linkiem:

https://soswjaroslaw-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_soswjaroslaw_
onmicrosoft_com/EV8D9lpRJ_VNkdp6FoRDOvkBgFVaSi6GyCm2xlykvFtcvg?e=Greuid

KLASA 8 AUP
p. M. Zdanowska
Pobierz materiały
KLASA 8 BUP
p. A. Niemiec
Pobierz materiały
KLASA 8 CUP
p. J. Pelc
Pobierz materiały
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
KLASA I ABS
p.  M.Słowik
Pobierz materiały
KLASA I BBS
p. B. Pasiecznik
Pobierz materiały
KLASA II ABS
p. G. Kotlińska
Pobierz materiały
KLASA III ABS
p. J. Halwa
Pobierz materiały
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
KLASA 1 APR
p. M. Jartym-Morawska
Pobierz materiały
KLASA 2 APR
p. B. Cichy
Pobierz materiały
KLASA 3 APR
p. A. Chorzępa
Pobierz materiały
KLASA 3 BPR
p. R. Mosiądz
Pobierz materiały
KLASA 3 CPR
p. A. Gomułczak
Pobierz materiałyOKRES NAUKI OD 08-12 CZERWCA 2020 R.

Proszę pamiętać, że:

  • 11 czerwca 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – święto Bożego Ciała,
  • 12 czerwca 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  –- Uchwała Rady Pedagogicznej  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu Nr 01/2019/2020 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
PRZEDSZKOLE NR 14
GRUPA 1
p. J Machaj
Pobierz materiały 
GRUPA 2
p. J. Gajdzińska
Pobierz materiały
GRUPA 3
p. D. Nakonieczna
Pobierz materiały
GRUPA 4
p. A. Dżugała
Pobierz materiały
GRUPA 5
p. E. Seredyńska-Czyrek
Pobierz materiały

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

KLASA 2AP
p. D Wiewióra
Pobierz materiały
KLASA 2BP
p. J. Wańczyk
Pobierz materiały
KLASA 4 I 5 AP
p. R. Hołowaty
Pobierz materiały
KLASA 6 AP
p. Z. Bojarska
Pobierz materiały
KLASA 7 AP
p. B. Wałczyk
Pobierz materiały
KLASA 8 AP
p. T. Gamrat
Pobierz materiały
KLASA 3 AUP
p. M. Ziemborak

Pobierz materiały

Z uwagi na pracę opiekuńczą nauczyciela w placówce uczniowie realizują lekcje dostępne pod tym linkiem:

https://soswjaroslaw-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_soswjaroslaw_onmicrosoft_com/EQTgBH_vVZ9Go1gDuB4SJFABsIfrqNO5gJtjgTomdqLmWA?e=ODIQkA

KLASA 3 BUP
p. M. Zygmunt
Pobierz materiały
KLASA 3 CUP
p. M. Krawczyk
Pobierz materiały
KLASA 5 AUP
p. M. Olszańska
Pobierz materiały
KLASA 6 AUP
p. M. Żołyniak
Pobierz materiały 

Z uwagi na pobyt na zwolnieniu lekarskim nauczyciela MŻ. – uczniowie realizują lekcje dostępne pod następującym linkiem:

https://soswjaroslaw-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_soswjaroslaw_onmicrosoft_com/EZq33kaKY8VBn9GIKQkOYSABskCaz9-K77yJ7yFLunqJSg?e=RYGTNB

KLASA 8 AUP
p. M. Zdanowska
Pobierz materiały
KLASA 8 BUP
p. A. Niemiec
Pobierz materiały
KLASA 8 CUP
p. J. Pelc
Pobierz materiały

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA I ABS
p.  M.Słowik
Pobierz materiały
KLASA I BBS
p. B. Pasiecznik
Pobierz materiały
KLASA II ABS
p. G. Kotlińska
Pobierz materiały
KLASA III ABS
p. J. Halwa
Pobierz materiały

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA 1 APR
p. M. Jartym-Morawska
Pobierz materiały
KLASA 2 APR
p. B. Cichy
Pobierz materiały
KLASA 3 APR
p. A. Chorzępa
Pobierz materiały
KLASA 3 BPR
p. R. Mosiądz
Pobierz materiały
KLASA 3 CPR
p. A. Gomułczak
Pobierz materiałyOKRES NAUKI OD 01 – 05 CZERWCA 2020 R.
PRZEDSZKOLE NR 14
GRUPA 1
p. J Machaj
Pobierz materiały 
GRUPA 2
p. J. Gajdzińska
Pobierz materiały
GRUPA 3
p. D. Nakonieczna
Pobierz materiały
GRUPA 4
p. A. Dżugała
Pobierz materiały
GRUPA 5
p. E. Seredyńska-Czyrek
Pobierz materiały

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

KLASA 2AP
p. D Wiewióra
Pobierz materiały
KLASA 2BP
p. J. Wańczyk
Pobierz materiały
KLASA 4 I 5 AP
p. R. Hołowaty
Pobierz materiały
KLASA 6 AP
p. Z. Bojarska
Pobierz materiały
KLASA 7 AP
p. B. Wałczyk
Pobierz materiały
KLASA 8 AP
p. T. Gamrat
Pobierz materiały
KLASA 3 AUP
p. M. Ziemborak
Pobierz materiały

Z uwagi na pracę opiekuńczą nauczyciela w placówce uczniowie realizują lekcje dostępne pod tym linkiem:

https://soswjaroslaw-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_soswjaroslaw_onmicrosoft_com/EZHOo1hzgNxOnPbMDoxeH_IBuE23PuGTuVr-KQ38nwqIKQ?e=3Upbcb

KLASA 3 BUP
p. M. Zygmunt
Pobierz materiały
KLASA 3 CUP
p. M. Krawczyk
Pobierz materiały
KLASA 5 AUP
p. M. Olszańska
Pobierz materiały
KLASA 6 AUP
p. M. Żołyniak
Pobierz materiały 

Z uwagi na pobyt na zwolnieniu lekarskim nauczyciela MŻ. – uczniowie realizują lekcje dostępne pod następującym linkiem:

https://soswjaroslaw-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_soswjaroslaw_onmicrosoft_com/EZikxv3YDuVNskdQiPDrBQoBX7V8Kzm1c72qPB_rZl4gAg?e=cisFnP

KLASA 8 AUP
p. M. Zdanowska
Pobierz materiały
KLASA 8 BUP
p. A. Niemiec
Pobierz materiały
KLASA 8 CUP
p. J. Pelc
Pobierz materiały

SZKOŁA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA I ABS
p.  M.Słowik
Pobierz materiały
KLASA I BBS
p. B. Pasiecznik
Pobierz materiały
KLASA II ABS
p. G. Kotlińska
Pobierz materiały
KLASA III ABS
p. J. Halwa
Pobierz materiały
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
KLASA 1 APR
p. M. Jartym-Morawska
Pobierz materiały
KLASA 2 APR
p. B. Cichy
Pobierz materiały
KLASA 3 APR
p. A. Chorzępa
Pobierz materiały
KLASA 3 BPR
p. R. Mosiądz
Pobierz materiały
KLASA 3 CPR
p. A. Gomułczak
Pobierz materiały
Powiększ tekst Zmniejsz tekst