NAUCZANIE ZDALNE ROK SZKOLNY 2021/2022

STYCZEŃ 2022

Klasa 1ap, 4ap, 5ap, 6ap, 7ap, 8ap Szkoła Podstawowa nr 8, w okresie 26 -28 styczeń klasa łączona 2bup Szkoła Podstawowa nr 8

Klasa 1aBs, 2aBs, 3aBs, 4bBs Branżowa Szkoła I Stopnia


Klasa 1aBS Branżowa Szkoła I Stopnia


 Klasa 1ap Szkoła Podstawowa nr 8


Klasa 2aBS Branżowa Szkoła I Stopnia
STYCZEŃ 2022

  • okres pracy 19 – 27 styczeń 2022 r.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA 2aBs
p. T. Gamrat

Pobierz materiały


  • okres pracy 21 – 24 styczeń 2022 r.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA 1aBs
p. B. Wałczyk

Pobierz materiały


  • okres pracy 24 – 27 styczeń 2022 r. (wydłużenie do dnia 28 styczeń 2022 r.)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

KLASA 1ap
p. J. Wańczyk

Pobierz materiały


  • okres pracy 24 – 30 styczeń 2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

KLASA 1ap
p. J. Wańczyk

Pobierz materiały

KLASA 4ap
p. T. Berwisz

Pobierz materiały

KLASA 5ap
p. A. Mazurczak

Pobierz materiały

KLASA 6ap
p. R. Hołowaty

Pobierz materiały

KLASA 7ap
p. G. Kotlińska

Pobierz materiały

KLASA 8ap
p. Z. Bojarska

Pobierz materiały

okres pracy 26 – 28 styczeń 2022 r.

KLASA 2bup
p. M. Zygmunt
Materiały edukacyjne przesłane bezpośrednio do uczniów

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA 1aBs
p. B. Wałczyk

Pobierz materiały

KLASA 2aBs
p. T. Gamrat

Pobierz materiały

KLASA 3aBs
p. M. Słowik

Pobierz materiały

KLASA 3bBs
p. B. Pasiecznik

Pobierz materiały
GRUDZIEŃ 2021

Klasa 7aup Szkoła Podstawowa nr 8, klasa 3aBS Branżowa Szkoła I Stopnia, klasa 1bPr Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Klasa 4ap, 5ap, 6ap, 7ap. 8ap Szkoła Podstawowa nr 8, klasa 2aBS Branżowa Szkoła I Stopnia


GRUDZIEŃ 2021

  • okres pracy 02-09 grudzień 2021 r.

PRZEDSZKOLE NR 14 okres kwarantanny 02 – 06.12.2021 r.

Grupa 1
p. J Machaj

Materiały edukacyjne przesłane bezpośrednio do uczniów

Grupa 3
p. M. Roga

Materiały edukacyjne przesłane bezpośrednio do uczniów

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

KLASA 7au
p. M. Olszańska
Pobierz materiały

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA 3a BS 
p. M. Słowik
Pobierz materiały

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA 1b Pr
p. J. Pelc
Materiały edukacyjne przesłane bezpośrednio do uczniów

okres pracy 16 grudzień – 22 grudzień 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

KLASA 4ap
p. T. Berwisz

Pobierz materiały

KLASA 5ap
p. A. Mazurczak

Pobierz materiały

KLASA 6ap p.
R. Hołowaty

Pobierz materiały

KLASA 7ap
p. G. Kotlińska

Pobierz materiały

KLASA 8ap
p. Z. Bojarska

Pobierz materiały

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA 2aBs
p. T. Gamrat

Pobierz materiały