NIEBIESKIE MOTYLE 2018 – GALA WRĘCZENIA NAGRÓD

NIEBIESKIE MOTYLE 2018 – GALA WRĘCZENIA NAGRÓD

W dniu 12 kwietnia 2018 roku w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu odbyła się uroczysta Gala III Regionalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera „Niebieskie Motyle 2018″.

Tegoroczny Przegląd, którego hasłem przewodnim jest „Podróże naszych marzeń” objęty był honorowym patronatem  Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Jarosławskiego, Burmistrza Miasta Jarosławia i Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny.

Organizatorem III Regionalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera  „Niebieskie Motyle 2018” jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im Jana Pawła II w Jarosławiu i działająca przy Ośrodku Grupa Wsparcia Dla Rodziców Dzieci z Autyzmem, których wspierali partnerzy:

– Starostwo Powiatowe w Jarosławiu,

– Urząd Miasta w Jarosławiu i Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu,

– Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu,

– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TOBIE” w Jarosławiu.

Przegląd „Niebieskie Motyle 2018″ jest podsumowaniem obchodów światowego Tygodnia Świadomości Autyzmu, w ramach którego w Ośrodku odbywały się warsztaty dla rodziców, pedagogów oraz dla pracowników Miejskich oraz Gminny Ośrodków Pomocy Społecznej. Na tegoroczną edycję konkursu, którego główną ideą jest wyrażanie przez dzieci i młodzież swoich przeżyć oraz marzeń za pomocą prac plastycznych, zgłosiło się 24 placówki z całego województwa podkarpackiego nadsyłając aż 155 prac.  Wśród uczestników przeglądu wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych, wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody oraz wyróżnienia.

W czasie trwania Gali rodzice i terapeuci mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia zatrudnionych w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu psychologów, logopedów, terapeutów i nauczycieli i rodziców działających w ramach Grupy Wsparcia, którzy pełnili dyżury w Punktach Konsultacyjnych. Dodatkowe atrakcje dla dzieci zapewnili studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu,  którzy pod kierownictwem dr Joanny Inglot-Kulas i dr Katarzyny Król, prowadzili zabawy integracyjne i aktywizujące, jak również zaprezentowali eksperymenty naukowe.

Nagrodzeni w III Regionalnym Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera „Niebieskie Motyle 2018″:

Kategoria I – Przedszkola:

Miejsce I:

Natalia Leśniak; Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Frysztaku, Przedszkole Nr 2 Specjalne Frysztak

Wiktor Winiarz; Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu,  Przedszkole Nr 14 Specjalne

Miejsce II:

Franciszek Porada; Niepubliczny Punk Przedszkolny „SOLIS RADIUS” w Rzeszowie,

Karol Latoń; Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „NIEBIESKA KRAINA” w Łańcucie

Miejsce III:

Adrian Pichnicki; Oddział przedszkolny w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie

Piotr Mazur; Oddział przedszkolny w Tyniowicach Nr 8

Kategoria Szkoła Podstawowa

Miejsce I:

Karol Pikor; Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem

Miejsce II:

Roksana Chrabąszczewska; Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy

Miejsce III:

Filip Słowiński; Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie

Kategoria Klasy gimnazjalne:

Miejsce I:

Jakub Dudkiewicz; Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy

Miejsce II:

Bartosz Wojdyło; Gminne Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy

Miejsce III:

Klaudiusz Jucha; Szkoła Podstawowa w Mirocinie

INFORMACJE W MEDIACH:

http://www.przeworsk.net.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=49&artykul=1173&akcja=artykul

http://twojatv.info/aktualnosci,4449.html

http://przemyska.pl/2018/04/13/niebieskie-motyle-2018-w-jaroslawiu/

https://ekspresjaroslawski.pl/artykul/niebieskie-motyle/435565

 

Mozesz udostepnic informacje: