Nieodpłatna pomoc prawna – informacje

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna – informacje

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT JAROSŁAWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy, świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne działania edukacyjne.

W ramach działań edukacyjnych przekazujemy Państwu NIEODPŁATNIE:

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdą Państwo na dedykowanej dla Powiatu stronie internetowej.

Nasze stałe działania edukacyjno-promocyjne NPP i NPO, to:  

Nieodpłatna pomoc prawna

Zadanie publiczne

Zadanie publiczne

Mozesz udostepnic informacje: