Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu beneficjentem rządowego programu „Aktywna Tablica”

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu beneficjentem rządowego programu „Aktywna Tablica”

Z radością informujemy, że w wyniku udziału Szkoły Podstawowej nr 8 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu w rządowym  programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, placówka otrzymała dodatkowe środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł.

Pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i dedykowanego, specjalistycznego oprogramowania, które zostanie wykorzystane w procesie rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną u których występują dodatkowe deficyty i dysfunkcje:

    • cztery sztuki komputerów przenośnych z dotykowym ekranem, które wraz z oprogramowaniem specjalistycznym, stanowić będą wyposażenie gabinetów logopedycznych, umożliwiając prowadzenie efektywnych form terapii z wykorzystaniem atrakcyjnych dla uczniów materiałów cyfrowych,
    • dwa urządzenia umożliwiające komunikowanie się z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji, pozwalające na wprowadzenie nowych form porozumiewania się uczniów z innymi osobami i przyczynią się do rozwoju społecznego uczniów,
    • 65 calowy monitor interaktywny zamontowany w sali dydaktycznej, który będzie wykorzystywany będzie zarówno w procesie dydaktycznym jak w terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, podnosząc jakość oraz skuteczność stosowanych metod i form pracy.

Dla pracowników pedagogicznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu udział w rządowym programie „Aktywna tablica” stwarza możliwość poszerzenia zakresu i form prowadzonych terapii, jak również jest okazją do wymiany doświadczeń zawodowych w ramach utworzonej międzyszkolnej sieci współpracy z innymi szkołami z terenu miasta Jarosławia.

Zapraszamy do obejrzenia materiału przygotowanego i wyemitowanego przez Telewizję Polską oddział w Rzeszowie – kliknij by otworzyć.

Mozesz udostepnic informacje: