Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu obowiązujące od dnia 01.09.2020 r.

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowi Prawni

Drodzy Uczniowie,

Petenci placówki

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu przedstawia w załączeniu „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu obowiązujące od dnia 01.09.2020 r.” oraz „Regulamin świetlicy szkolnej”. Informuję, że ustalone w placówce procedury mają służyć bezpieczeństwu wszystkich osób (i ich najbliższych) przebywających na terenie placówki.

Wojciech Głąb

dyr. SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Procedury bezpieczeństwa SOSW Jarosław -01.09.2020r. – do pobrania

Regulamin Świetlicy SOSW – wrzesień 2020r. – do pobrania

Mozesz udostepnic informacje: