Projekt „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” – OGŁOSZENIE O WYNIKACH DODATKOWEGO NABORU UCZNIÓW NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Jarosław, 23.01.2018 r.

 Projekt pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej
w Powiecie Jarosławskim”

OGŁOSZENIE O WYNIKACH DODATKOWEGO NABORU UCZNIÓW
NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

 

            W dniu 23.01.2018 roku w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 30, 37 – 500 Jarosław, odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

  • Przewodniczący komisji – Wojciech Głąb,
  • Członek komisji –Joanna Sebastyanka,
  • Członek komisji – Justyna Radomska.

Do dnia 22.01.2018 roku wpłynęło 2 prawidłowo wypełnione Formularze zgłoszeniowe do udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2017/ 2018.

Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji i po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z uczniami/ uczennicami Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę kryteria dostępu i kryteria premiujące postanowiła zakwalifikować na zajęcia następujących uczniów/ uczennice:

kurs operatorów wózków jezdniowych – liczba uczestników 10 osób:

  1. Sebastian Godzień
  2. Grzegorz Szacoń

Członkowie Komisji:

  1. Wojciech Głąb
  2. Joanna Sebastyanka
  3. Justyna Radomska
Mozesz udostepnic informacje: