Projekt „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” – OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU UCZNIÓW NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Jarosław, 17.09.2018 r.

 Projekt pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej
w Powiecie Jarosławskim”

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU UCZNIÓW NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W dniu 14.09.2018 roku w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 30, 37 – 500 Jarosław, odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

 • Przewodniczący komisji – Wojciech Głąb,
 • Członek komisji –Joanna Sebastyanka,
 • Członek komisji – Justyna Radomska.

Do dnia 14.09.2018 roku wpłynęło 8 prawidłowo wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych do udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach Projektu pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2018/ 2019.

Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji i po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z uczniami/ uczennicami Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę kryteria dostępu i kryteria premiujące postanowiła zakwalifikować na zajęcia następujących uczniów/ uczennice:

 1. zajęcia pozalekcyjne z zakresu zdrowego żywienia z elementami dietetyki (15 h) – liczba uczestników 6 osób:
 2. Krystian Wojtyna
 3. Adrian Czaja
 4. Oliwia Duda
 5. Dawid Iwaniszyn
 6. Marek Kiljan
 7. Karolina Szacoń

Lista rezerwowa:

 1. Agata Hojsak

kurs operatorów wózków jezdniowych (67 h)– liczba uczestników 5 osób:

 1. Dawid Siupik

Członkowie Komisji:

 1. Wojciech Głąb
 2. Joanna Sebastyanka
 3. Justyna Radomska
Mozesz udostepnic informacje: