REPETONI 2018 – Serdecznie zapraszamy

III Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „RePeTONI 2018”

Organizatorzy: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tobie” oraz Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu zapraszają do udziału w III Regionalnym Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „RePeTONI 2018”.

Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności będących uczniami przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz klas zintegrowanych i zespołów terapeutycznych i przeprowadzony zostanie w formie dwóch konkursów:  plastycznego oraz scenicznego.

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie Przeglądu w Państwa Szkole lub Placówce oraz powiadomienie nas możliwie jak najszybciej o udziale (szczególnie dotyczy to konkursu scenicznego). W przypadku dużej liczby chętnych brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Dokumenty do pobrania:

Pogram Przeglądu

Regulamin konkursu plastycznego 2018

Regulamin konkursu scenicznego 2018

KARTA ZGŁOSZENIOWA na konkurs sceniczny

Mozesz udostepnic informacje: