RePeToNi 2018 – III Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

RePeToNi 2018 – III Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali widowiskowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu odbył się III Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie REPETONI 2018, którego tematem był „Mój przyjaciel”.  W tegorocznym przeglądzie swoje uzdolnienia artystyczne – plastyczne oraz aktorskie zaprezentowały dzieci oraz młodzież niepełnosprawni – uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz klas integracyjnych i zespołów terapeutycznych z placówek z terenu województwa podkarpackiego. Głównym celem Przeglądu jest szeroko pojęta integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ze środowiskiem oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych. Uczestnicy Przeglądu mieli szansę na pokazanie swoich talentów i umiejętności, mogli zintegrować się z innymi grupami, a także poczuć, że są częścią większej społeczności.

Organizatorami III Regionalnego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie byli: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Tobie”, Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu. Organizatorom, poprzez objęcie honorowym patronatem,  wparcia udzieli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Jarosławski, Burmistrz Miasta Jarosławia oraz  Prezes Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny.

Podczas Przeglądu swoją obecnością zaszczycili nas: pan Andrzej Homa, dyrektor Biura Senatora Rzeczpospolitej pana Mieczysława Golby, pani Anna Huk radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pani Lucyna Paulo – naczelnik  Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych reprezentująca Starostwo Jarosławskie, pani Elżbieta  Śliwińska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, pani Magdalena Słowik – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tobie”, panie dr Barbara Czuba, dr Katarzyna Król i dr Joanna Inglot – Kulas opiekunki studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu.

Dodatkową atrakcją i niespodzianką dla uczestników tegorocznej edycji RePeToNi, był występ teatru „Radwanek, który działa w podkrakowskich Radwanowicach. To grupa dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Fundacji im. Brata Alberta, które na co dzień uczestniczą w zajęciach ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego „Dolina Słońca”. Występy sceniczne oglądane i oklaskiwane były przez widzów w różnym wieku szkolnym, zaś uczestnicy i widzowie mogli wspólnie spędzać czas podczas zabaw integracyjnych, prowadzonych przez studentów jarosławskiej uczelni oraz panie dr Katarzynę Król oraz Joannę Inglot-Kulas.  Podczas trwania Przeglądu bezinteresowną, godną pochwały chęcią pomocy innym, wykazali się uczniowie klasy wojskowej Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu.  Młodzież szkolna pomagała przy montowaniu scenografii oraz dekoracji, przenoszeniu ciężkich przedmiotów oraz wózków z osobami niepełnosprawnymi.

W  tegorocznym konkursie scenicznym wzięło udział 11 zespołów teatralnych, podzielonych na cztery kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły terapeutyczne. Zmagania artystów obserwowało i oceniało czteroosobowe jury w składzie pani Janina Suchożak (MOK Jarosław), pani Magdalena Słowik (SOSW Jarosław), pani Anna Huk (Gimnazjum Radymno), pani Małgorzata Stec (ZSBiO Jarosław).

Po wspaniałych występach ogłoszono następujące wyniki:

 • w kategorii przedszkola:

– I miejsce zajęły grupa teatralna „Skrzaty” z SOSW Nr 1 w Przemyślu oraz „Wesołe Misie” z SOSW w Rudniku nad Sanem,

 • w kategorii szkoły podstawowe:

– I miejsce – teatr „Tyle radości” SOSW Jarosław,

– II miejsce – „Tacy – nie – inni” SOSW Strzyżów,

– III miejsce – „Przyjaciele z Orłów” –  Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach.

 • w  kategorii gimnazja:

– I miejsce – zespół „Sorriso” z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych  w Mielcu,

– II miejsce – SOSW we Frysztaku,

– III miejsce – zespół taneczno – wokalny „Caro” z SOSW w Leżajsku.

 • w  kategorii zespoły terapeutyczne:

– I miejsce – grupa „Różowe okulary” z SOSW Nr 1 w Przemyślu,

– II miejsce – grupa teatralna „Arkadia” z Zespołu Placówek im. Jana Pawła II
w Lubaczowie,

– III miejsce  – zespół  „Przystań” Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy PSONI Koło w Rymanowie.

W konkursie plastycznym wzięło udział 150 uczestników z ok. 15 placówek. Jury w składzie: Katarzyna Król (PWSTE Jarosław), Ireneusz Janicki, Paweł Sroka (MOK Jarosław) oraz Damian Waliczek (SOSW Jarosław) przyznało nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

 •  w kategorii przedszkola:
 1. Magdalena Boruta – SOSW Frysztak,
 2. Michał Kurasiński – Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie,
 3. Daria Ziobrowska – SOSW Frysztak.

Wyróżnienia:

Miłosz Sitnik – SOSW  Frysztak,

Radosław Jurasz –  SOSW  Frysztak,

Dominik Gradowski – Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
w Orłach.

 • w kategorii szkoły podstawowe:
 1. Patryk Słociński – SOSW Brzozów,
 2. Paweł Skrzyński – SOSW Mielec,
 3. Mateusz Jędrzejewski – SOSW

Wyróżnienia:

Kamil Oszajca – SOSW  Krosno,

Oliwia Ilasz – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku,

Konrad  Buczkowski –  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku,

Wioletta Duży – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku,

Karolina Baran – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku.

 • w  kategorii gimnazja:
 1. Mikołaj Wargacki – SOSW Mielec,
 2. Agnieszka Knap – SOSW Mielec,
 3. Katarzyna Stasiowska – SOSW Krosno.

Wyróżnienia:

Daniel  Jankowski – SOSW  Frysztak,

Mateusz Pomprowicz – SOSW  Krosno,

Daria Stec – SOSW  Mielec.

 • w  kategorii zespoły terapeutyczne:
 1. Patryk Pączek – SOSW Przemyśl,
 2. Ewa Jajeśnica – SOSW Strzyżów,
 3. Aleksandra Magda – ORW Mielec.

Wyróżnienia:

Karolina Rokosz – SOSW Strzyżów,

Kornelia Gerlach – PSONII Rymanów,

Aleksander Gaweł – SOSW Przemyśl.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych, wspaniałych sukcesów.

Ogromne podziękowania składamy wszystkim sponsorom i fundatorom nagród,  na których wsparcie zawsze możemy liczyć: pan Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski, pan Waldemar Paluch – Burmistrz Miasta Jarosławia, pan Mieczysław Golba – Senator RP, państwo M. i A. Telega – Restauracja „ADM”, pan B. Gradowski – Delikatesy „Centrum”, państwo E. i M. Tarkowscy – „Grafix”, pan P. Malinowski- „Bamal”, pani K. Mulawa – Cukiernia „Krysia” i pan B. Gołąb sklep „Aljan”.

Mozesz udostepnic informacje: