Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – informacje dla uczniów i rodziców

Logo SOSW Jarosław

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – informacje dla uczniów i rodziców

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie Uczniów

Drodzy Uczniowie

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu informuje,
że ze względu na trwającą pandemię i niebezpieczeństwo zarażenia się wirusem COVID-19 rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 będzie miało odmienną niż szkolna tradycja organizację zajęć w dniu 1 września 2020 roku.

  1. Rodzice, opiekunowie oraz uczniowie zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad reżimu sanitarnego: przed wejściem do budynków szkolnych – dezynfekcja rąk,
    w przestrzeniach zamkniętych ochrona ust i nosa – maseczki lub przyłbice, ewentualnie rękawiczki ochronne oraz przestrzeganie dystansu społecznego.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  1. W dniu 1 września nie odbędzie się tradycyjna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, wychowawca klasy będzie oczekiwał na uczniów w okolicy zaplanowanego wejścia.
  2. W spotkaniach z wychowawcami oddziałów klasowych może uczestniczyć jeden rodzic lub opiekun uczniów klasy.
  3. Pozostali rodzice lub opiekunowie prawni oczekują na swoje dzieci na terenie placówki, zachowując zasady dystansu społecznego.
  4.  Uczniowie i rodzice przychodzą do placówki, wg dokładnie wskazanych godzin.
  5. Harmonogram spotkań z uczniami i ich rodzicami, opiekunami prawnymi:

 

Godzina rozpoczęcia spotkania
z wychowawcą klasy
Typ szkoły Wejście do budynku
9.00 PRZEDSZKOLE – GRUPY I – V WEJŚCIE NR 2

Wejście zlokalizowane jest
w okolicy szkolnego placu zabaw.

9.00 PRZEDSZKOLE

Grupa VI
(p. J. Piliszko)

WEJŚCIE NR 4

Wejście główne
do budynku
internatu szkolnego

10.00 SZKOŁA PODSTAWOWA
dla uczniów
z niepełnospr. lekką
WEJŚCIE NR 1

Wejście główne do budynku szkolnego

10.00 SZKOŁA PODSTAWOWA
dla uczniów
z niepełnospr. lekką
KLASA p. J. Wańczyk
WEJŚCIE NR 4

Wejście główne
do budynku
internatu szkolnego

10.00 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY WEJŚCIE NR 4

Wejście główne do budynku
internatu szkolnego

11.00 SZKOŁA PODSTAWOWA
dla uczniów
z niepełnospr. umiarkow.
WEJŚCIE NR 3

Wejście zlokalizowane jest przy tzw. łączniku do sali gimnastycznej

11.00 SZKOŁA PODSTAWOWA
dla uczniów
z niepełnospr. umiarkow.
Klasa p. NiemiecKlasa p. Zdanowska
WEJŚCIE NR 4

Wejście główne
do budynku
internatu szkolnego

12.00 SZKOŁA BRANŻOWA
I STOPNIA
Klasa I, II a i II b, III – uczniowie z tzw. pierwszej połowy dziennika
WEJŚCIE NR 1

Wejście główne
do budynku szkolnego

12.30 SZKOŁA BRANŻOWA
I STOPNIA
Klasa I, II a i II b, III – uczniowie z tzw. drugiej połowy dziennika
WEJŚCIE NR 1

Wejście główne
do budynku szkolnego

 

Do zobaczenia w dniu 1 września 2020 roku.

Czekamy na Was.

 

                                                                       Wojciech Głąb

                                                                       dyr. OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Informacja dla rodziców – rozpoczęcie roku szkolnego – do pobrania

Mozesz udostepnic informacje: