Opis świadczeń zakresu Assistance w grupowym ubezpieczeniu szkolnym | Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków