Uroczystość patriotyczna – „Znam i kocham historię Polski”

Uroczystość patriotyczna – „Znam i kocham historię Polski”

„Znam i kocham historię Polski” – to hasło uroczystości zorganizowanej z okazji Święta Niepodległości Polski w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II pod Patronatem Starosty Jarosławskiego.

Na uroczystość w dniu 14 listopada 2019 roku przybyli zaproszeni goście, którzy reprezentowali współpracujące z Ośrodkiem instytucje z terenu miasta Jarosławia: Jednostkę Wojska Polskiego, Powiatową Komendą Policję, Państwową Straż Pożarną, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Kamienica Orsettich oraz Specjalny Ośrodek Wychowawczy i Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną. Wspólne świętowanie rozpoczęło się występem artystycznym w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy, którzy przedstawili ekspresyjną pantomimę „Bohater powstania” oraz wiersze i piosenki w wykonaniu najmłodszych szkolnych artystów. Punktem kulminacyjnym uroczystości był konkurs wiedzy historycznej, w którym wzięli udział  uczniowie klas starszych. Uczestnicy konkursu odpowiadali na wylosowane pytania, rozpoznawali postaci historyczne i prezentowali swoją wiedzę.

Dopełnieniem świętowania było wspólne śpiewanie pieśni niepodległościowych oraz spotkanie z rekonstruktorami, którzy zaprezentowali historyczne mundury i broń z czasów I wojny światowej. Wydarzeniem towarzyszącym uroczystości było otwarcie wystawy poświęconej Orlętom Przemyskim. Z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości została również wydana książeczka pod tytułem „ Znam i kocham historię Polski”, którą ozdobiły rysunki uczniów Ośrodka.

Szkolna uroczystość stanowiła jeden z elementów działań patriotycznych organizowanych w ramach akcji „Jarosławskie dla Niepodległej”  – inicjatywy Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu, wspierana przez Starostę Jarosławskiego oraz Powiat Jarosławski.

Została ona poprzedzona udziałem uczniów i pracowników Ośrodka w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”, którzy w dniu 8 listopada 2019 roku o godzinie 11.11 wspólnie odśpiewali Hymn Państwowy.

Cieszymy się, że byliśmy jedną z 20 475 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych i 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce i poza granicami kraju, którzy w ten sposób uczcili kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Mozesz udostepnic informacje: