Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy zaprasza

Za życiem - logo programu

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy zaprasza

Informujemy, że od dnia 4 maja 2022 roku wznawia działalność Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy funkcjonuje w ramach realizacji rządowego programu „Za życiem”, którego celem jest wsparcie rehabilitacyjne rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Jarosławiu a Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach WOKRO realizowane są działania mające na celu wieloprofilowe stymulowanie dziecka na wczesnym etapie rozwoju, które w przyszłości pozytywnie wpłyną na poziom funkcjonowania w trakcie dalszej edukacji i rehabilitacji.

Wybór Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu nie był przypadkowy ze względu na fakt, że od wielu lat placówka na wysokim poziomie świadczy usługi edukacyjne, rewalidacyjne i terapeutyczne. Pozyskanie dotacji w wysokości ponad jednego miliona czterystu tysięcy złotych na pięcioletni okres realizacji programu jest efektem prowadzonych dotychczas w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu działań sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży.

Głównym zadaniem Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego jest udzielanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością od narodzin dziecka do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci najmłodszych w wieku od 0 do 3 lat.

Rodzice/opiekunowi prawni i dzieci zgłaszający się do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno -Rehabilitacyjno-Opiekuńczego mogą oczekiwać następujących form wsparcia:

  • udzielania specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka;
  • wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • organizowania w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze do 5 godzin w tygodniu,
  • koordynowania korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu jarosławskiego.

Warunkiem przyjęcia dziecka do Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego jest:

  • zameldowanie i zamieszkiwanie na terenie Powiatu Jarosławskiego,
  • posiadanie Orzeczenia o Niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności lub Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub Orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt pod numerem telefonu 16 6212431.

Podczas rozmowy zostanie ustalony termin pierwszego spotkania z dzieckiem i jego rodzicami w siedzibie Ośrodka –
ul. Jana Pawła II nr 30 w Jarosławiu.

Zapraszamy do obejrzenia relacji przygotowanej i wyemitowanej w TVP III Rzeszów – kliknij by otworzyć.

Za życiem - logo programu

 

Logo SOSW Jarosław

 

Mozesz udostepnic informacje: