ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z AUTYZMEM

zaprasza na  

PIERWSZE BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI Z UDZIAŁEM RODZICÓW

PROWADZONE METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

TEMAT: „ WYCZUWANIE WŁASNEGO CIAŁA”

Termin: 17 listopad 2016 r., godz. 14:00

Miejsce: sala gimnastyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Prowadzący: Joanna Ciąpała, Jadwiga Machaj

Uwaga !!!

– na zajęciach obowiązuje luźne ubranie,

– ćwiczenia odbywają się na boso (ewentualnie w skarpetach),

– ilość uczestników ograniczona (zapisy pod nr 669-870-678 do dnia 15.11.2016r.),

– każdy z uczestnik otrzyma konspekt zajęć z informacją na temat sfer rozwijanych podczas poszczególnych ćwiczeń.

                                                                                              Serdecznie zapraszamy

Mozesz udostepnic informacje: