Zasady organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Zasady organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu

UWAGA – UCZNIOWIE KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLASY III BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ORAZ RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI UCZNIÓW

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu przedstawia w załączeniu informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – proszę o zapoznanie się z ich treścią.

Zobowiązuję wszystkich uczniów zdających egzaminy do podporządkowania się ustalonym zasadom i respektowania przepisów dotyczących ochrony przed zarażeniem się wirusem COVID-19.

Informacje dotyczące przeprowadzania egzaminów w SOSW Jarosław – kliknij i pobierz.

 

 

 

Mozesz udostepnic informacje: