Informacje dotyczące przeprowadzania egzaminów w SOSW Jarosław | Zasady organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie