ZDALNE NAUCZANIE – MAJ 2020 ROK

ZDALNE NAUCZANIE. Materiały edukacyjne dla uczniów

TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW, KTÓRZY ZGŁOSILI POTRZEBĘ ODBYCIA KONSULTACJI W SIEDZIBIE OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU OD DNIA 01 CZERWCA 2020 R. – kliknij i pobierz

TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW, KTÓRZY ZGŁOSILI POTRZEBĘ ODBYCIA KONSULTACJI W SIEDZIBIE OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU OD DNIA 01 CZERWCA 2020 R. – kliknij by otworzyć stronę

MAJ 2020:

Organizacja kształcenia zdalnego – informacje – kliknij by przejść do tekstu

Informacje kontaktowe do nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów – kliknij i otwórz

Nauczanie zdalne – galeria prac uczniów – kliknij i otwórz

Przekazywanie materiałów dydaktycznych i prac uczniów do oceny

Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów uczniów przedszkola i wszystkich typów szkół – 20.05.2020 r. – kliknij i otwórz

Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów uczniów przedszkola i wszystkich typów szkół – 14.05.2020 r.- kliknij i otwórz

Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym – 04.05.2020 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów Przedszkola nr 14 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Dyrektor OSW im. Jana Pawła II w  Jarosławiu informuje, że na mocy Decyzji Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu w sprawie zawieszenia zajęć realizowanych w Przedszkolu nr 14  w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu z dnia 04.05.2020 r. w okresie 06-24 maja 2020 r. zawiesza się realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych prowadzonych w Przedszkolu nr 14  w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego będzie odbywać się zdalnie – w dotychczas przyjętej formie organizacyjnej.

Wojciech Głąb

dyr. OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców, opiekunów i uczniów – 24.04.2020 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów

Drodzy Uczniowie

W dniu dzisiejszym, tj. 24 kwietnia 2020 roku, Minister Edukacji Narodowej pan Dariusz Piontkowski poinformował, że do 24 maja zamknięte będą szkoły, przedszkola i żłobki – na podstawie wydanego w dniu 24.04.2020 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.742).

Matury rozpoczną się 8 czerwca (potrwają do 29 czerwca). Będą to tylko matury pisemne, bez części ustnej. Wyniki matur mniej więcej do 11 sierpnia.

Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w dniach 16-18 czerwca.

W związku z powyższym Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu informuje, że od dnia 27 kwietnia do dnia 24 maja 2020 roku nauczanie prowadzone będzie w formie zdalnej – na odległość, w dotychczas przyjętej formie organizacyjnej.

Równocześnie Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu informuje, że do odwołania zawieszona jest realizacja zajęć realizowanych w ramach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, ze względu na brak możliwości uczestniczenia dzieci w zajęciach organizowanych na odległość.

W przypadku braku dostępności do materiałów dydaktycznych,  uczniów lub rodziców uczniów proszę o natychmiastowy kontakt z dyrekcją Ośrodka lub nauczycielem wychowawcą oddziału klasowego.

W imieniu wszystkich pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu bardzo dziękuję  Rodzicom i Opiekunom uczniów za dotychczasową współpracę, wspieranie swoich dzieci i działania mające na celu wspólne nauczanie.

Naszych uczniów serdecznie pozdrawiamy,  jesteśmy pod wielkim wrażeniem Waszej pracowitości i systematycznego uczenia się w domu. BRAWO !!!!

Proszę przez cały czas pamiętać o zasadach bezpiecznego zachowania się w czasie epidemii, szczególnie przestrzegać nakazów i zasad nakazujących maksymalną izolację i unikanie bliskich kontaktów z innymi osobami.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i zasad kwarantanny: http://www.starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/5542-obowiazek-zaslaniania-ust-i-nosa-juz-wkrotce-a-zasady-bezpieczenstwa-na-dluzej

Wojciech Głąb

dyr. OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu

UWAGA!!! UŁATWIENIE DLA UCZNIÓW.
Rodzic lub uczeń po otworzeniu dokumentu tekstowego zawierającego materiały dydaktyczne, może z poziomu przeglądarki internetowej ODSŁUCHAĆ przygotowany przez nauczyciela lub specjalistę tekst.
W tym celu, po otwarciu linka dla danego oddziału przedszkolnego lub klasy włączyć TRYB UŁATWIEŃ DOSTĘPU a następnie wybrać CZYTNIK IMMERSYJNY.
Po otwarciu tego czytnika, aby tekst był bardziej przejrzysty, należy w preferencjach tekstu – symbol „AA” wybrać jak najmniejszą dostępną wielkość czcionki tekstu.
Następnie należy kliknąć na wybrane słowo i kliknąć symbol PLAY.
Program rozpocznie czytanie, można je zatrzymać w wybranej chwili.

OKRES NAUKI – od 25 maja do 29 maja 2020 roku.

Przekazywanie materiałów dydaktycznych i prac uczniów do oceny

PRZEDSZKOLE NR 14
GRUPA 1
p. J Machaj
Pobierz materiały 
GRUPA 2
p. J. Gajdzińska
Pobierz materiały
GRUPA 3
p. D. Nakonieczna
Pobierz materiały
GRUPA 4
p. A. Dżugała
Pobierz materiały
GRUPA 5
p. E. Seredyńska-Czyrek
Pobierz materiały

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

KLASA 2AP
p. D Wiewióra
Pobierz materiały
KLASA 2BP
p. J. Wańczyk
Pobierz materiały
KLASA 4 I 5 AP
p. R. Hołowaty
Pobierz materiały
KLASA 6 AP
p. Z. Bojarska
Pobierz materiały
KLASA 7 AP
p. B. Wałczyk
Pobierz materiały
KLASA 8 AP
p. T. Gamrat
Pobierz materiały

 

KLASA 3 AUP
p. M. Ziemborak
Pobierz materiały
KLASA 3 BUP
p. M. Zygmunt
Pobierz materiały
KLASA 3 CUP
p. M. Krawczyk
Pobierz materiały

Z uwagi na pracę opiekuńczą nauczyciela w placówce uczniowie realizują lekcje dostępne pod tym linkiem:

https://soswjaroslaw-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_soswjaroslaw_onmicrosoft_com/EaXnuboejW9KueJh4dF_PUABU807IbOs3wIfbo6vaug7Kw?e=Jcpkna

KLASA 5 AUP
p. M. Olszańska
Pobierz materiały
KLASA 6 AUP
p. M. Żołyniak
Pobierz materiały 

Z uwagi na pobyt na zwolnieniu lekarskim nauczyciela MŻ. – uczniowie realizują lekcje dostępne pod następującym linkiem:

https://soswjaroslaw-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_soswjaroslaw_onmicrosoft_com/EaXOVUIpZoVLn6zSKBzBV8cBHbVOl89svlgqoKQl1QHZhQ?e=EsJvSX

KLASA 8 AUP
p. M. Zdanowska
Pobierz materiały
KLASA 8 BUP
p. A. Niemiec
Pobierz materiały
KLASA 8 CUP
p. J. Pelc
Pobierz materiały

SZKOŁA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA I ABS
p.  M.Słowik
Pobierz materiały
KLASA I BBS
p. B. Pasiecznik
Pobierz materiały
KLASA II ABS
p. G. Kotlińska
Pobierz materiały
KLASA III ABS
p. J. Halwa
Pobierz materiały
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
KLASA 1 APR
p. M. Jartym-Morawska
Pobierz materiały
KLASA 2 APR
p. B. Cichy
Pobierz materiały
KLASA 3 APR
p. A. Chorzępa
Pobierz materiały
KLASA 3 BPR
p. R. Mosiądz
Pobierz materiały
KLASA 3 CPR
p. A. Gomułczak
Pobierz materiały

 
OKRES NAUKI – od 18 maja do 22 maja 2020 roku.

PRZEDSZKOLE NR 14
GRUPA 1
p. J Machaj
Pobierz materiały 
GRUPA 2
p. J. Gajdzińska
Pobierz materiały
GRUPA 3
p. D. Nakonieczna
Pobierz materiały
GRUPA 4
p. A. Dżugała
Pobierz materiały
GRUPA 5
p. E. Seredyńska-Czyrek
Pobierz materiały
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
KLASA 2AP
p. D Wiewióra
Pobierz materiały
KLASA 2BP
p. J. Wańczyk
Pobierz materiały
KLASA 4 I 5 AP
p. R. Hołowaty
Pobierz materiały
KLASA 6 AP
p. Z. Bojarska
Pobierz materiały
KLASA 7 AP
p. B. Wałczyk
Pobierz materiały
KLASA 8 AP
p. T. Gamrat
Pobierz materiały
KLASA 3 AUP
p. M. Ziemborak
Pobierz materiały
KLASA 3 BUP
p. M. Zygmunt
Pobierz materiały
KLASA 3 CUP
p. M. Krawczyk
Pobierz materiały
KLASA 5 AUP
p. M. Olszańska
Pobierz materiały
KLASA 6 AUP
p. M. Żołyniak
Pobierz materiały 

Z uwagi na pobyt na zwolnieniu lekarskim nauczyciela MŻ. – uczniowie realizują lekcje dostępne pod następującym linkiem: 

https://soswjaroslaw-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dyrektor_soswjaroslaw_onmicrosoft_com/EYL5IKKzxnZHogq–_k3ymcBpj69TDwZoa6eKEEkVr7Trw?e=YWW7v6.  

KLASA 8 AUP
p. M. Zdanowska
Pobierz materiały
KLASA 8 BUP
p. A. Niemiec
Pobierz materiały
KLASA 8 CUP
p. J. Pelc
Pobierz materiały
SZKOŁA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
KLASA I ABS
p.  M.Słowik
Pobierz materiały
KLASA I BBS
p. B. Pasiecznik
Pobierz materiały
KLASA II ABS
p. G. Kotlińska
Pobierz materiały
KLASA III ABS
p. J. Halwa
Pobierz materiały
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
KLASA 1 APR
p. M. Jartym-Morawska
Pobierz materiały
KLASA 2 APR
p. B. Cichy
Pobierz materiały
KLASA 3 APR
p. A. Chorzępa
Pobierz materiały
KLASA 3 BPR
p. R. Mosiądz
Pobierz materiały
KLASA 3 CPR
p. A. Gomułczak
Pobierz materiałyOKRES NAUKI – od 11 maja do 15 maja 2020 roku.
PRZEDSZKOLE NR 14
GRUPA 1
p. J Machaj
Pobierz materiały 
GRUPA 2
p. J. Gajdzińska
Pobierz materiały
GRUPA 3
p. D. Nakonieczna
Pobierz materiały
GRUPA 4
p. A. Dżugała
Pobierz materiały
GRUPA 5
p. E. Seredyńska-Czyrek
Pobierz materiały
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
KLASA 2AP
p. D Wiewióra
Pobierz materiały
KLASA 2BP
p. J. Wańczyk
Pobierz materiały
KLASA 4 I 5 AP
p. R. Hołowaty
Pobierz materiały
KLASA 6 AP
p. Z. Bojarska
Pobierz materiały
KLASA 7 AP
p. B. Wałczyk
Pobierz materiały
KLASA 8 AP
p. T. Gamrat
Pobierz materiały
KLASA 3 AUP
p. M. Ziemborak
Pobierz materiały
KLASA 3 BUP
p. M. Zygmunt
Pobierz materiały
KLASA 3 CUP
p. M. Krawczyk
Pobierz materiały
KLASA 5 AUP
p. M. Olszańska
Pobierz materiały
KLASA 6 AUP
p. M. Żołyniak
Pobierz materiały
KLASA 8 AUP
p. M. Zdanowska
Pobierz materiały
KLASA 8 BUP
p. A. Niemiec
Pobierz materiały
KLASA 8 CUP
p. J. Pelc
Pobierz materiały
SZKOŁA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
KLASA I ABS
p.  M.Słowik
Pobierz materiały
KLASA I BBS
p. B. Pasiecznik
Pobierz materiały
KLASA II ABS
p. G. Kotlińska
Pobierz materiały
KLASA III ABS
p. J. Halwa
Pobierz materiały
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
KLASA 1 APR
p. M. Jartym-Morawska
Pobierz materiały
KLASA 2 APR
p. B. Cichy
Pobierz materiały
KLASA 3 APR
p. A. Chorzępa
Pobierz materiały
KLASA 3 BPR
p. R. Mosiądz
Pobierz materiały
KLASA 3 CPR
p. A. Gomułczak
Pobierz materiałyOKRES NAUKI – od 04 maja do 8 maja 2020 roku.
PRZEDSZKOLE NR 14
GRUPA 1
p. J Machaj
Pobierz materiały 
GRUPA 2
p. J. Gajdzińska
Pobierz materiały
GRUPA 3
p. D. Nakonieczna
Pobierz materiały
GRUPA 4
p. A. Dżugała
Pobierz materiały
GRUPA 5
p. E. Seredyńska-Czyrek
Pobierz materiały
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
KLASA 2AP
p. D Wiewióra
Pobierz materiały
KLASA 2BP
p. J. Wańczyk
Pobierz materiały
KLASA 4 I 5 AP
p. R. Hołowaty
Pobierz materiały
KLASA 6 AP
p. Z. Bojarska
Pobierz materiały
KLASA 7 AP
p. B. Wałczyk
Pobierz materiały
KLASA 8 AP
p. T. Gamrat
Pobierz materiały
 
KLASA 3 AUP
p. M. Ziemborak
Pobierz materiały
KLASA 3 BUP
p. M. Zygmunt
Pobierz materiały
KLASA 3 CUP
p. M. Krawczyk
Pobierz materiały
KLASA 5 AUP
p. M. Olszańska
Pobierz materiały
KLASA 6 AUP
p. M. Żołyniak
Pobierz materiały
KLASA 8 AUP
p. M. Zdanowska
Pobierz materiały
KLASA 8 BUP
p. A. Niemiec
Pobierz materiały
KLASA 8 CUP
p. J. Pelc
Pobierz materiały

SZKOŁA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA I ABS
p.  M.Słowik
Pobierz materiały
KLASA I BBS
p. B. Pasiecznik
Pobierz materiały
KLASA II ABS
p. G. Kotlińska
Pobierz materiały
KLASA III ABS
p. J. Halwa
Pobierz materiały

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA 1 APR
p. M. Jartym-Morawska
Pobierz materiały
KLASA 2 APR
p. B. Cichy
Pobierz materiały
KLASA 3 APR
p. A. Chorzępa
Pobierz materiały
KLASA 3 BPR
p. R. Mosiądz
Pobierz materiały
KLASA 3 CPR
p. A. Gomułczak
Pobierz materiały 

Organizacja kształcenia zdalnego w OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu:

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA ZDALNEGO OSW im.Jana Pawła II w Jarosławiu – 10.04.2020 r. – kliknij i otwórz

Informacje kontaktowe do nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów – kliknij i otwórz

Celem organizacji nauczania na odległość jest dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w warunkach domowych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zabezpieczenia się przed możliwością zarażenia się koronawirusem COVID-19. Obowiązujące przepisy prawne i stan epidemii, zobowiązuje wszystkich do zachowania szeroko pojętej ostrożności i unikania wzajemnych kontaktów. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów wynika dążenie wszystkich pracowników Ośrodka do objęcia nauczaniem zdalnym – na odległość jak największej liczby uczniów.

Aby ułatwić Państwu i uczniom dostęp do materiałów edukacyjnych, uruchomiliśmy platformę edukacyjną MICROSOFT 365 za pomocą której udostępniamy wszystkie informacje dotyczące kształcenia dzieci i młodzieży z przedszkola i wszystkich typów szkół.

Informacje zamieszczane na tej stronie aktualizowane są codziennie, prosimy o  codzienne sprawdzanie jej zawartości. Prosimy pamiętać o naszym profilu na Facebook, tutaj najszybciej ukazują się nowe informacje. Polecamy nasz cykl „Nie ma nudy”.

Nauczyciele i specjaliści pracujący w Ośrodku, pozostają w godzinach swojej pracy do dyspozycji uczniów i rodziców. Jesteśmy gotowi dodatkowo wyjaśnić treści zadań, wytłumaczyć sposób ich rozwiązania, specjaliści mogą udzielić porad terapeutycznych i wsparcia pedagogiczno-psychologicznego, w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Wychowawcy grup w internacie oraz świetlic szkolnych są gotowi udzielać uczniom pomocy w wykonywaniu ćwiczeń przygotowanych przez nauczycieli, tłumaczeniu treści zadań i wspierania wychowanka w ich przygotowaniu.

Prosimy o kontakt na podane poniżej adresy email lub udostępnione przez pracowników pedagogicznych numery telefonów. Wiemy, że nie zastąpi to nam bezpośrednich kontaktów z uczniami i rodzicami, ale ale będziemy starać się wspierać rozwój naszych podopiecznych, starszych i młodszych w najlepszy sposób na jaki pozwoli zdalne nauczanie.

W przypadku braku możliwości korzystania z udostępnionych materiałów on-line prosimy o pilny kontakt z wychowawcą klasy. Postaramy się wówczas ustalić sposób przekazania materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Nauczanie zdalne informacje oraz dodatkowe materiały edukacyjne:

Do rodziców – wsparcie dzieci w czasach koronawirusa.

Do uczniów – jak się zachowywać w czasie szkoły online.

Dla nauczycieli i wychowawców – Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

 • Informujemy, że z inicjatywy nauczycieli na stronie Facebook’a Ośrodka pojawił się cykl „NIE MA NUDY”. Jego głównym jest uzupełnieniem ćwiczeń, zadań oraz filmów instruktażowych, polecanych naszym uczniom i wychowankom. Codziennie będą pojawiać się tam propozycje miłego spędzenia czasu z rodziną w okresie kwarantanny. ZAPRASZAMY NA NAS FACEBOOK www.facebook.com/osw.jaroslaw/.
 • Już od 30 marca od godziny 8.00 ruszają pierwsze lekcje z TVP! Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej.

Nowa propozycja TVP i MEN „Szkoła z TVP” to wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej, skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. W ramach akcji na antenach TVP będą emitowane materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych. 

PROGRAM LEKCJI W  TELEWIZJI – https://rzeszow.tvp.pl/47325348/szkola-z-tvp-nowy-program-na-antenie-telewizji-polskiej-plan-lekcji

 • Pomoc dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej – oferta Politechniki Warszawskiej.

W związku z panującą epidemią i wynikającymi z niej kłopotami w edukacji, absolwenci i studenci Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni wspierani przez pracowników PW postanowili pomóc uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdalnej edukacji przedmiotów ścisłych dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę wejść na stronę internetową: www.polinfo.eu.

 • Zachęcamy, oprócz wykorzystywania materiałów dydaktycznych, przygotowanych przez nauczycieli i specjalistów do korzystania z dostępnych na stronach materiałów edukacyjnych:
 1. Epodreczniki.pl
 2. Portal z materiałami dydaktycznymi dla uczniów
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej
 8. Serwis IPN Przystanek historia
 9. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 10. Serwis Ninateka
 11. Serwis Muzykoteka Szkolna
 12. Biblioteka Cyfrowa Polona
 13. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 14. Serwis Telewizji Polskiej
 15. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie
 • Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

Komunikat dot materiałów do ósmoklasistów

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

 • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
 • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
 • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

 • Na stronie przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową.
 • NOWOŚĆ!!! Serwis dla uczniów przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji: https://www.grarantanna.pl/.

Wolne od szkoły i nieplanowany pobyt w domu nie muszą być nudne. Sesje gier fabularnych online, zagadki logiczne, webinary, streamingi, turnieje i konkursy związane z grami oraz kreatywnym wykorzystaniem internetu. A jeśli konkursy, to także nagrody! Jedno jest pewne – warto do nas zaglądać. Codziennie. Wpisy aktualizowane są na bieżąco, prosimy o sprawdzanie nowych informacji.

Materiały edukacyjne pochodzą z różnych źródeł internetowych i są udostępniane wyłącznie w celach edukacyjnych.