Zielona Szkoła – „W połowie drogi – Celebrujemy chwile”

Zielona Szkoła – „W połowie drogi – Celebrujemy chwile”

W dniach 03 – 08 czerwiec 2024 roku grupa 15 uczniów i wychowanków kształcących się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu uczestniczyła w wyjeździe na tzw. Zieloną Szkołę pod nazwą „W połowie drogi – Celebrujemy chwile”. Działanie to jest jednym z elementów współpracy dwóch zaprzyjaźnionych placówek edukacyjnych z Warlubia i Jarosławia, realizowanego na mocy porozumienia dwóch powiatów – świeckiego i jarosławskiego z 2017 roku. Głównym celem organizacyjnym wspólnego wyjazdu, oprócz spotkania uczniów, jest realizacja idei integracji społecznej, nauka samodzielnego funkcjonowania oraz poznanie piękna kraju ojczystego i nabywanie szacunku i uznania dla historycznego dorobku przodków.  

Organizacja wyjazdu została objęta Patronatem Honorowym Starosty Jarosławskiego pana Kamila Dziukiewicza, który udzielił organizatorom wsparcia finansowego w wysokości 20 000 zł. Przyznana kwota dofinansowania przyczyniła się  do opracowania atrakcyjnego dla dzieci i młodzieży programu wyjazdu oraz znacząco obniżyła wysokość kosztów ponoszonych przez jego uczestników. 

Podczas wyjazdu dzieci i młodzież zwiedziły ruiny zamku w Olsztynie oraz bawiły się w parku rozrywki Energylandia w Zatorze. Poznały historię, architekturę i wystrój zamku w Pieskowej Skale, podziwiały również jeden z najbardziej znanych w Polsce ostańców skalnych – Maczugę Herkulesa. Jednym z punktów wyjazdu była wizyta w stolicy Górnego Śląska – Katowicach i zwiedzanie nowoczesnego centrum miasta. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyło się zabytkowe osiedle górnicze z 1912 roku – Nikiszowiec, które słynie z ciekawej zabudowy wykonanej z czerwonej cegły. Wiele pozytywnych emocji dostarczyła uczestnikom wyjazdu wizyta w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.

Wyjazd uczniów i wychowanków zaprzyjaźnionych placówek edukacyjnych jest także okazją do nawiązania pozytywnych relacji społecznych, nabywania nowych przyjaźni oraz aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego.

Dla wszystkich uczestników Zielonej Szkoły – W połowie drogi – Celebrujemy chwile” był to niezwykle mile i przyjemnie spędzony czas.

Mozesz udostepnic informacje: