Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu to placówka z ponad 25 letnią tradycją, w której doświadczenie spotyka się z nowoczesną bazą dydaktyczną oraz pasją ludzi stale rozwijających wiedzę i doskonalących swoje umiejętności, by tworzyć niepowtarzalną atmosferę sprzyjającą optymalnemu rozwojowi uczniów.
Od początku swojego funkcjonowania, Ośrodek otwierał się na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, którzy w atmosferze akceptacji i wsparcia osiągali swoje życiowe cele.

Obecnie kształcimy oraz wychowujemy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 24 lat, którzy posiadają orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawności sprzężone, a także zaburzenia ze spektrum autyzmu. W naszym Przedszkolu, Szkole Podstawowej, Branżowej Szkole I Stopnia, Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz w Internacie zapewniamy bezpieczne miejsce dla uczniów, na których inne szkoły często nie są jeszcze gotowe.

 

DLA NAS KAŻDY UCZEŃ JEST WYJĄTKOWY

 

robotdance