INFORMACJE DOTYCZĄCE NAUCZANIA ZDALNEGO – NA ODLEGŁOŚĆ ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE NAUCZANIE ZDALNE – kliknij by przejść do tej strony

UWAGA – INFORMACJA DLA PETENTÓW

MAJĄC NA CELU POWSTRZYMANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PATOGENU I RYZYKA ZARAŻENIA SIĘ KORONAWIRUSEM, DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU WPROWADZA OD DNIA 16 MARCA 2020 ROKU – DO ODWOŁANIA OBSŁUGĘ KLIENTÓW/PETENTÓW  WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ DOTYCZĄCYM DATY I GODZINY. RÓWNOCZEŚNIE INFORMUJE SIĘ, ŻE BEZ WZGLĘDU NA FAKT UMÓWIENIA SIĘ, PETENCI Z OBJAWAMI JAKIEJKOLWIEK INFEKCJI NIE BĘDĄ WPUSZCZANI DO BUDYNKU PLACÓWKI.

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu to placówka z ponad 25 letnią tradycją, w której doświadczenie spotyka się z nowoczesną bazą dydaktyczną oraz pasją ludzi stale rozwijających wiedzę i doskonalących swoje umiejętności, by tworzyć niepowtarzalną atmosferę sprzyjającą optymalnemu rozwojowi uczniów.
Od początku swojego funkcjonowania, Ośrodek otwierał się na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, którzy w atmosferze akceptacji i wsparcia osiągali swoje życiowe cele.

Obecnie kształcimy oraz wychowujemy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 24 lat, którzy posiadają orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawności sprzężone, a także zaburzenia ze spektrum autyzmu. W naszym Przedszkolu, Szkole Podstawowej, Branżowej Szkole I Stopnia, Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz w Internacie zapewniamy bezpieczne miejsce dla uczniów, na których inne szkoły często nie są jeszcze gotowe.

 

DLA NAS KAŻDY UCZEŃ JEST WYJĄTKOWY

 

Deklaracja zgodności

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (Dz.U.2019.848) Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II o w Jarosławiu dostępnej pod adresem: www.sosw.jaroslaw.pl

robotdance

 

Powiększ tekst Zmniejsz tekst