Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu efektywnie realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczo – profilaktyczną ponieważ posiada:

1. specjalistyczną kadrę pedagogiczną,
2. pozbawiony barier architektonicznych budynek szkolny , spełniający europejskie standardy,
3. nowoczesną halę gimnastyczną,
4. pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesne i odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne pozyskane dzięki realizacji projektów EFS,
5. specjalistyczne gabinety rewalidacji indywidualnej,
6. bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
7. trzy pracownie gospodarstwa domowego,
8. salę doświadczania świata,
9. pracownie:

  • gastronomiczną

  • witrażu

  • ceramiczną

  • plastyczną i graficzną

  • tkacko – krawiecką.

Powiększ tekst Zmniejsz tekst