Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu efektywnie realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą, oraz opiekuńczo – profilaktyczną ponieważ posiada:

1. specjalistyczną kadrę pedagogiczną, z dużym doświadczeniem zawodowym, wysokimi kwalifikacjami, ale przede wszystkim z odpowiednimi predyspozycjami osobowymi.
2. pozbawiony barier architektonicznych budynek szkolny, spełniający europejskie standardy,
3. nowoczesną halę gimnastyczną,
4. pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesne i odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne pozyskane dzięki realizacji projektów EFS oraz projektów rządowych „Aktywna Tablica”, „Laboratorium Przyszłości”,
5. specjalistyczne gabinety rewalidacji indywidualnej,
6. bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
7. pracownie gastronomiczne i gospodarstwa domowego,
8. salę doświadczania świata.