Prowadzone terapie

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II przygotowuje dzieci i młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz do autonomicznego aktywnego dorosłego życia.
Wspieramy indywidualny rozwój ucznia, poprzez różne formy zajęć rewalidacyjnych dobieranych indywidualnie do jego potrzeb:

 • zajęcia dydaktyczno –  wyrównawcze,
 • zajęcia usprawniania technik szkolnych,
 • zajęcia logopedyczne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • arteterapia,
 • dogoterapia,
 • terapia metodą Integracji Sensorycznej,
 • terapia metodą Stymulacji Polisensorycznej,
 • stymulacja audio-psycholingwistyczna metodą Tomatisa,
 • terapia zaburzeń psychosomatycznych EEG Biofeedback,
 • komunikacji alternatywnej AAC,
 • terapię rozwijania sprawności ruchowej z elementami fizjoterapii.

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Ośrodku to specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym, wysokimi kwalifikacjami, ale przede wszystkim z odpowiednimi predyspozycjami osobowymi. W swoim rozwoju zawodowym dążą do stałego uczenia się nowych metod i form edukacyjnych i wychowawczych, technik terapeutycznych i sposobów pracy ukierunkowanych na indywidualne wspieranie funkcjonowania każdego ucznia.

Zajęcia terapeutyczne