Prowadzone terapie

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II przygotowuje dzieci i młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz do autonomicznego aktywnego dorosłego życia.
Wspiera indywidualny rozwój ucznia, poprzez różne formy zajęć rewalidacyjnych dobieranych indywidualnie do jego potrzeb: