INTERNAT
W OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU

siedziba szkoły: ul. Jana Pawła II nr 30, 37 – 500 Jarosław,

telefon: 16 6212431

adres poczty email: soswjaroslaw@gmail.com

Internat szkolny jest miejscem zapewniającym uczniom Ośrodka całodobową opiekę na czas nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku.

Dzieci oraz młodzież mają zapewnione całodzienne wyżywienie oraz opiekę profesjonalnej kadry pedagogicznej, zarówno w godzinach dziennych jak i w porze nocnej. W ciepłej i rodzinnej atmosferze internatu wychowankowie wdrażani są do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, działania w zespole rówieśników, rozwijania poczucia odpowiedzialności oraz właściwej organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań oraz ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych.  Podczas pobytu w internacie wychowankom zapewnia się możliwość udziału w różnych formach integracji ze środowiskiem lokalnym, w tym działalności kulturalnej i rozrywkowej  miasta i powiatu jarosławskiego. W ramach codziennych zajęć wychowankowie mają możliwość korzystania z pracowni komputerowej, prowadzone są zajęcia kulinarne, sportowe, teatralno – taneczne, relaksacyjne, wyjścia na basen, do kina, spacery i zajęcia w terenie, wycieczki turystyczno – rekreacyjne. W ciągu całego roku szkolnego w internacie odbywa się szereg imprez kulturalno – rozrywkowych typu akademie i apele okolicznościowe, dyskoteki, zabawy, Wieczór Wigilijny i Spotkanie Wielkanocne, Wojewódzki Turniej Warcabowy oraz wiele innych. Wychowankowie internatu mają również możliwość aktywnego uczestnictwa w różnych formach turystyki, w tym bezpłatnych wyjazdów turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez placówkę. Dzięki posiadanym przez placówkę środkom finansowym wychowankowie mają możliwość udziału w  wyjazdach na kilkudniowe wycieczki w atrakcyjne rejony Polski.

Dla wychowanków pochodzących z rodzin o niskich dochodach, pobyt w internacie jest całkowicie bezpłatny.

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego życie wychowanków internatu.