INTERNAT
W OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU

siedziba szkoły: ul. Jana Pawła II nr 30, 37 – 500 Jarosław,

telefon: 16 6212431

adres poczty email: sosw@jaroslaw.pl, soswjaroslaw@gmail.com

Internat szkolny jest miejscem zapewniającym uczniom Ośrodka całodobową opiekę na czas nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku. Dzieci mają zapewnione całodzienne wyżywienie oraz opiekę profesjonalnej kadry pedagogicznej, zarówno w godzinach dziennych jak i w porze nocnej. Obecnie w internacie funkcjonuje cztery grupy wychowawcze: dwie grupy chłopców, jedna grupa dziewczynek i jedna grupa koedukacyjna dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W ramach codziennych zajęć wychowankowie mają możliwość korzystania z pracowni komputerowej, prowadzone są zajęcia kulinarne, sportowe, teatralno – taneczne, relaksacyjne, wyjścia na basen, do kina, spacery i zajęcia w terenie, wycieczki turystyczno – rekreacyjne. W ciągu całego roku szkolnego w internacie odbywa się szereg imprez kulturalno – rozrywkowych typu akademie i apele okolicznościowe, dyskoteki, zabawy, Wieczór Wigilijny i Spotkanie Wielkanocne, Wojewódzki Turniej Warcabowy oraz wiele innych. Raz lub dwa razy w roku dzięki współpracy z naszymi sponsorami wychowankowie wyjeżdżają na dwu lub trzydniową wycieczkę w atrakcyjne rejony Polski.

Ze względu na sytuację materialną wielu wychowanków nie ponosi odpłatności za pobyt w internacie.