Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
imienia Jana Pawła II w Jarosławiu
37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 30;
telefon / faks (16) 621 24 31
sosw@jaroslaw.pl

soswjaroslaw@gmail.com