Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
imienia Jana Pawła II w Jarosławiu
37-500 Jarosław,
ul. imienia Jana Pawła II 30;

telefon / faks (16) 621 24 31 soswjaroslaw@gmail.com


Placówka dysponuje kontem ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)  platformie teleinformatycznej służącej do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej.
Adres strony ePUAP: http://epuap.gov.pl.
Nazwa skrzynki ePUAP: /SOSWJaroslaw/SkrytkaESP

Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Profil Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego.


Adres E-Doręczeń
AE:PL-56900-71457-TCBJS-30