Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
imienia Jana Pawła II w Jarosławiu
37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 30;

telefon / faks (16) 621 24 31 soswjaroslaw@gmail.com

Placówka dysponuje kontem ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) ogólnopolskiej platformie teleinformatycznej służącej do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Najprościej mówiąc jest to system, który umożliwia załatwienie wielu spraw korzystając z Internetu.

Adres strony ePUAP: http://epuap.gov.pl.
Nazwa skrzynki ePUAP: /SOSWJaroslaw/SkrytkaESP

Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Profil Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego.