BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
W OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU

siedziba szkoły: ul. imienia Jana Pawła II nr 30, 37 – 500 Jarosław,

telefon: 16 6212431

adres poczty email: soswjaroslaw@gmail.com

ABSOLWENT KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ma możliwość kontynuowania nauki w trzyletniej BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA w OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU, w zawodzie:

KUCHARZ

Nauka w tym zawodzie odbywa się w siedzibie placówki, w nowocześnie wyposażonych pracowniach gastronomicznych umożliwiających nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych.

KUCHARZ – symbol cyfrowy zawodu 512 001

Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Głównym celem kształcenia w zawodzie kucharz jest zdobycie wiadomości i umiejętności związanych z przygotowywaniem różnego typu potraw i wykonywania czynności na danym stanowisku pracy, zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców.

Każdy absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia, oprócz umiejętności zawodowych, niezbędnych do wykonywania zawodu, jest odpowiednio przygotowany do podjęcia obowiązków zawodowych oraz do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym i podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy – kucharz.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia: Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły posiada wiedzę na temat właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Potrafi właściwe przechowywać surowce, dbać o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych, zna wymogi sanitarne i BHP. Posiada umiejętności
z zakresu układania menu oraz zarządzania wydatkami na produkty spożywcze. posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych.

Kucharz znajdzie zatrudnienie w: restauracji, hotelu, publicznych miejscach żywienia, stołówkach, ośrodkach wypoczynkowych. Można również zajmować się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: praktyczna nauka zawodu na kierunku kucharz odbywa się w dobrze wyposażonych, nowoczesnych, szkolnych pracowniach gastronomicznych pod kierunkiem doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli.