BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
W OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU

siedziba szkoły: ul. Jana Pawła II nr 30, 37 – 500 Jarosław,

telefon: 16 6212431

adres poczty email: sosw@jaroslaw.pl, soswjaroslaw@gmail.com

 

ABSOLWENT KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ma możliwość kontynuowania nauki w trzyletniej BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA w OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU, w dwóch zawodach:

KUCHARZ

Głównym celem kształcenia w zawodzie kucharz jest zdobycie wiadomości i umiejętności związanych z przygotowywaniem różnego typu potraw i wykonywania czynności na danym stanowisku pracy, zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców.

Informacje dodatkowe: 

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia, oprócz umiejętności zawodowych, niezbędnych do wykonywania zawodu, jest odpowiednio przygotowany do podjęcia obowiązków zawodowych oraz do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym i podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia kończy się egzaminem zawodowym, po zdaniu którego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy – kucharz.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły posiada wiedzę na temat właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Potrafi właściwe przechowywać surowce, dbać o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych, zna wymogi sanitarne i BHP. Posiada umiejętności z zakresu układania menu oraz zarządzania wydatkami na produkty spożywcze. posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych.

Kucharz znajdzie zatrudnienie w: restauracji, hotelu, publicznych miejscach żywienia, stołówkach, ośrodkach wypoczynkowych. Można również zajmować się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: praktyczna nauka zawodu na kierunku kucharz odbywa się w dobrze wyposażonych, nowoczesnych, szkolnych pracowniach gastronomicznych pod kierunkiem doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli.

MURARZ – TYNKARZ

Absolwent kierunku kształcenia murarz – tynkarz posiada umiejętności wykonywania prac murarskich  i tynkarskich w obiektach o różnym przeznaczeniu.

Informacje dodatkowe:

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia, oprócz umiejętności zawodowych, niezbędnych do wykonywania zawodu, jest odpowiednio przygotowany do podjęcia obowiązków zawodowych oraz do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym i podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia kończy się egzaminem zawodowym, po zdaniu którego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy murarz – tynkarz.

Kwalifikacje zdobyte w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja  B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Sylwetka absolwenta:

Murarz – tynkarz to wykwalifikowany pracownik zajmujący się: wykonywaniem zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych, wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych, wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, kłaść tynki, układać na ścianach elewację. Może zajmować się wykonywaniem remontów oraz rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych

Murarz – tynkarz znajdzie zatrudnienie w: przedsiębiorstwach budowlanych, remontowych oraz w budowlanych zakładach rzemieślniczych. Pracuje bezpośrednio na placu budowy, przy nowo wznoszonych obiektach lub przy odbudowie, przebudowie bądź remoncie już istniejących. od fundamentów po dach.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: praktyczna nauka zawodu na kierunku murarz – tynkarz odbywa się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu pod kierunkiem doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli.