Szkoła podstawowa:

  • z klasami dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w których edukacja podzielona jest na dwa etapy kształcenia tj. kształcenie zintegrowane (kl. I – III ) i nauczanie przedmiotowe (kl. IV – VI),

  • z zespołami edukacyjno – terapeutycznymi dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • klasami dla uczniów autystycznych.

Gimnazjum:

  • z klasami dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w których zastosowanie odpowiednio dobranych do możliwości ucznia metod i form pracy przygotowuje do podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
  • z zespołami edukacyjno – terapeutycznymi dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  •  klasami dla uczniów autystycznych.
  • W zespołach edukacyjno – terapeutycznych, praca z uczniem oparta jest na indywidualnym programie edukacyjnym dostosowanym do jego potrzeb oraz możliwości, zaś zajęcia programowe umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności a także rozwijanie uzdolnień artystycznych, plastycznych i sprawności psychofizycznej.

     

Powiększ tekst Zmniejsz tekst