PRZEDSZKOLE NR 14
W OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU

siedziba przedszkola: ul. imienia Jana Pawła II nr 30, 37 – 500 Jarosław,

telefon: 16 6212431

adres poczty email: soswjaroslaw@gmail.com

Edukację w PRZEDSZKOLU NR 14 mogą rozpocząć dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 2,5 roku do osiągnięcia dojrzałości szkolnej (do wieku 9 lat).

Podczas zajęć w przedszkolu uwzględniamy przede wszystkim możliwości oraz potrzeby każdego dziecka. Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz pełna ciepła, serdeczności i akceptacji atmosfera w grupie przedszkolnej, sprawia, że nasze maluchy chętnie wracają do nas każdego dnia. Oprócz zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych przedszkolaki uczestniczą w lekcjach religii oraz języka angielskiego. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają również dostęp do placu zabaw, dobrze wyposażonych gabinetów terapeutycznych i specjalistycznych pomocy edukacyjnych. Dodatkową atrakcję stanowi pokój zabaw i rekreacji. Stołówka i kuchnia zapewniają przedszkolakom smaczne i zdrowe posiłki. Celem pobytu dziecka w przedszkolu jest wyrównywanie deficytów rozwojowych, podniesienie poziomu jego funkcjonowania we wszystkich obszarach, by jak najlepiej przygotować je do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Praca nauczycieli przedszkola wspierana jest przez specjalistów, którzy codziennie prowadzą zajęcia indywidualne z dziećmi między innymi z zakresu integracji sensorycznej, stymulacji polisensorycznej, terapii logopedycznej, komunikacji alternatywnej AAC, gimnastyki korekcyjnej, fizjoterapii oraz dogoterapii. Ponadto dla każdego malucha nauczyciele przygotowują Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.

Dla dzieci niepełnosprawnych niezwykle istotna jest akceptacja ze środowiska rówieśniczego, dlatego duży nacisk kładziemy na integrację ze środowiskiem lokalnym, organizując wiele wyjść, wycieczek i wspólnych imprez.

  Pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym jest bezpłatny. Każdy maluch ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może skorzystać z aktualnej oferty przedszkola. Serdecznie zapraszamy.

Przedszkolne mikołajki