Biblioterapia dla dużych i małych – zajęcia terapeutyczne

Biblioterapia dla dużych i małych – zajęcia terapeutyczne

„Biblioterapia dla dużych i małych” to cykl spotkań dla uczniów naszego Ośrodka realizowany we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Jarosławiu.

Zajęcia biblioterapeutyczne przeznaczone są dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Prowadzone są w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu pod kierunkiem pani z biblioteki Elżbiety Kuchty oraz nauczycieli SOSW Agnieszki Kałamarz-Drozdowicz i Elżbiety Szylar-Sawińskiej.

Podstawowym założeniem tych spotkań jest umacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz doskonalenie komunikacji z otoczeniem. Mają również pomóc w radzeniu sobie ze swoimi emocjami poprzez obcowanie z utworami literackimi, a także rozbudzać zainteresowania czytelnicze.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, umożliwiającymi uczniom aktywne zaangażowanie się w tematykę zajęć. Wykorzystywane są elementy arteterapii i dramy, co sprawia, że uczniowie efektywniej zapamiętują treści, przez co mają większą możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.

Pierwsze spotkanie w ramach tego cyklu odbyło się w dniu 1 grudnia 2015 r.


Mozesz udostepnic informacje: