Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”

Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”

Wychowankowie internatu razem ze swoimi wychowawcami włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. 

W ramach prowadzonej w Ośrodku akcji wychowankowie odwiedzają groby nieznanych żołnierzy z okresu II wojny światowej, w tym Baśki Puzon oraz pana Zbigniewa Kopcia porządkując je i sprzątając otoczenie wokół nich.

Pamiętaliśmy również o zmarłych pracownikach Ośrodka, przywołując w czasie odwiedzania ich grobów o wspólnie spędzonych chwilach.

Na wszystkich grobach wychowankowie zapalili znicze i odmówili modlitwy za zmarłych.

W akcję włączyli się również najmłodsi uczniowie Ośrodka – przedszkolaki, które jak co roku odwiedziły grób Nieznanego Żołnierza. Dzieci złożyły kwiaty i zapaliły znicze również na grobie Baśki Puzon oraz grobach żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.

Udział w akcji „Szkoła pamięta” jest dla wychowanków Ośrodka lekcją historii i patriotyzmu, wychowania do wartości i kształtowania właściwych postaw obywatelskich.