Bliżej nas

,,BLIŻEJ NAS”

Od września 2015 roku w Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Jarosławiu realizowany jest program, pt. ,,BLIŻEJ NAS”. Program adresowany jest do grupy naszych najmłodszych podopiecznych, czyli do przedszkolaków. Głównym jego celem jest kształtowanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych oraz szeroko pojęta integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem. Ponieważ dużą grupę wychowanków oddziału przedszkolnego, poza dziećmi z niepełnoprawnością intelektualną, stanowią dzieci z autyzmem, w swoich założeniach program zorientowany jest na stwarzanie możliwości do wspólnych spotkań i zabaw z ich neurotypowymi kolegami.

Jednym z pierwszych działań w ramach programu było zrealizowane 2 października wyjście do Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu na wystawę fotografii oraz wspólne wyjście na wystawę prac dzieci niepełnosprawnych, pt. VII Konfrontacje Artystyczne OSW i WTZ w Jarosławiu. Naszym przedszkolakom towarzyszyły uczennice z III klasy Technikum Ogrodniczego nr 7 w Jarosławiu. Po wzajemnym poznaniu się w czasie wspólnych zabaw, uczennice razem z przedszkolakami przemierzały galerię podziwiając między innymi piękne prace podopiecznych naszego Ośrodka. Starsze koleżanki przyjęły kolejne zaproszenie przedszkolaków i już w listopadzie będą czytać naszym maluszkom bajki w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Czytające przedszkola”


Mozesz udostepnic informacje: