Egzamin na Kartę Rowerową

Egzamin na Kartę Rowerową

W dniu 18 czerwca 2015 roku 9 uczniów Ośrodka zdawało egzamin teoretyczny i praktyczny na Kartę Rowerową.

Dzięki wykazaniu się odpowiednimi wiadomościami i umiejętnościami wszyscy uczestnicy egzaminu otrzymali Karty Rowerowe.

Serdecznie gratulujemy!!!


Mozesz udostepnic informacje: