Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem – pomysł na wspólną naukę, zabawę i rewalidację

Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem – pomysł na wspólną naukę, zabawę i rewalidację

W czasie Ferii Zimowych, dnia 20.01.2017 r., w Naszym Ośrodku  odbyły się bezpłatne zajęcia z sensoplastyki dla uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Spotkanie warsztatowe zostało zorganizowane dla dzieci i ich rodziców z Grupy Wsparcia działającej przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Mozesz udostepnic informacje: