II Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „RePeTONI 2017”

II Regionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „RePeTONI 2017”

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tobie” oraz Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu zapraszają do udziału w  II Regionalnym Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „RePeTONI 2017”, nad którym patronat honorowy objęli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Jarosławski oraz Burmistrz Miasta Jarosławia.

Przegląd składa się z dwóch konkursów: plastycznego oraz scenicznego. Adresowany jest do dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności będących uczniami przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz klas zintegrowanych i zespołów terapeutycznych.

Mamy nadzieję, że przegląd będzie okazją do wspólnej twórczej zabawy, radości  i refleksji nad życiem jednostki dotkniętej niepełnosprawnością.

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie Przeglądu w Państwa Szkole oraz powiadomienie nas możliwie jak najszybciej o udziale (szczególnie dotyczy to konkursu scenicznego). W przypadku dużej liczby chętnych brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:

Pismo przewodnie RePeTONI

Program Przeglądu

Regulamin konkursu plastycznego

Karta zgłoszeniowa na konkurs sceniczny

plakat REPETONI 2017

Mozesz udostepnic informacje: