Katyń – pamiętamy!

Bury_Franciszek

Katyń – pamiętamy!

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzony 12 kwietnia jako święto państwowe ustanowione przez Sejm RP w 2007 roku przypomina o tysiącach Polaków zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku. Jedną z ofiar był pochodzący z Jarosławia ppor. Franciszek Bury.

Franciszek Marian Bury urodził się 18 września 1905 roku w Jarosławiu. Był synem Walentego Bury i Katarzyny Bury z domu Danak. Jego ojciec w czasie I wojny światowej był żołnierzem austriackim. Po wojnie pracował jako telegrafista na kolei. Matka Katarzyna wychowała pięciu synów i dwie córki. Franciszek ukończył I Gimnazjum w Jarosławiu, gdzie zdał maturę. Był członkiem orkiestry szkolnej. Służąc w Wojsku Polskim otrzymał stopień podporucznika. Następnie uzyskał pracę w Łucku (obecnie Ukraina) jako sekretarz Urzędu Skarbowego. W 1939 r. po napaści na Polskę Związku Radzieckiego dostał się do niewoli. Zginął w Katyniu.

Jego pamięć czcimy na terenie naszego Ośrodka dbając o obelisk przy ,,Dębie katyńskim”. Jak co roku uczniowie uporządkowali teren wokół kamienia. W 84 rocznicę tych dramatycznych wydarzeń przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zapalili świece pamiętając o wszystkich ofiarach zbrodni katyńskiej.

Mozesz udostepnic informacje: