„Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość” – akcja edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych

„Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość” – akcja edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych

Ministerstwo Rozwoju organizuje czwartą już edycję akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. Tym razem celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród młodzieży ponadgimnazjalnej z terenu Polski Wschodniej idei przedsiębiorczości, a także możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich na rozwój własnego biznesu.

Udział w akcji jest bezpłatny i polega na przeprowadzeniu 45-minutowych lekcji w oparciu o specjalnie przygotowany scenariusz oraz materiały dydaktyczne, m.in. komiks i ćwiczenia dodatkowe. Uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie będą mieli możliwość wygrania nagród.

Ministerstwo Rozwoju powierzyło zadanie realizacji firmie Exacto Sp. z o.o.

Jak wziąć udział w akcji?

Wszyscy nauczyciele i szkoły ponadgimnazjalne z terenu Polski Wschodniej (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie), którzy chcą wziąć udział w akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość” mogą przesyłać zgłoszenia do 16 grudnia br. na adres email: lekcja@exacto.pl oraz pocztą tradycyjną na adres biura projektu: Exacto Sp. z o.o., ul. Siemieńskiego 20, lok. 38; 35-234 Rzeszów. O udziale w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin akcji, scenariusz lekcji i szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej https://www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja w zakładce Informacje ogólne.

Zespoły Szkół, które chcą wziąć udział w akcji, a w ramach których funkcjonuje np. liceum, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa, prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych oddzielnie dla danego rodzaju szkoły. W ten sposób w każdej ze szkół będzie możliwość przeprowadzenia dwóch lekcji.

Poprzednie edycje

W ubiegłorocznych trzech edycjach akcji, zrealizowanych w latach 2011-2014, odbyło się łącznie 1914 lekcji. W zajęciach przeprowadzonych przez 626 nauczycieli wzięło udział 40 570 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Informacje o poprzednich edycjach akcji można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:

Exacto Sp. z o.o.

ul. Siemieńskiego 20, lok. 38; 35-234 Rzeszów

tel. 17 785 19 23, e-mail: lekcja@exacto.pl

Strona www akcji edukacyjnej: https://www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja

Facebook: https://www.facebook.com/polskawschodnia/

Mozesz udostepnic informacje: