Mikołajki ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza

Mikołajki ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza

W dniu 8 grudnia 2015 r. wszyscy uczniowie uczęszczający do zespołów edukacyjno-terapeutycznych w Szkole Podstawowej Nr 8 i Gimnazjum Nr 7 przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła I zostali porwani w wir zabawy przez studentów II roku studiów stacjonarnych na kierunku pedagogika prowadzonym przez Instytut Humanistyczny PWSTE. Liczna grupa przyszłych pedagogów pod opieką prof. dr hab. Krystyny Barłóg przygotowała ciekawe konkursy i wspólne zabawy dla naszych podopiecznych.
Z przyjemnością obserwowaliśmy ich zaangażowanie oraz umiejętności w zakresie nawiązywania i podtrzymywania pozytywnych relacji z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

W celu zapoznania się ze szczegółowym przebiegiem imprezy zapraszamy na stronę:

http://www.pwste.edu.pl/aktualnosci/zycie-uczelni/3936-mikolajki-studentow-pedagogiki-dla-dzieci-z-osrodka-szkolno-wychowawczego-im-jana-pawla-ii-w-jaroslawiu

W imieniu uczniów, dyrekcji i nauczycieli serdecznie dziękujemy prof. dr hab. Krystynie Barłóg oraz studentom pedagogiki za doskonały pomysł, inicjatywę i przemiłe chwilę, których wspólnie mogliśmy doświadczyć.

Mozesz udostepnic informacje: