Nabór uczniów na staże zawodowe w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do składania zgłoszeń na staże zawodowe u Pracodawców w ramach realizacji projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”

 

Logo 2013 NX

Jarosław, 01.06.2015 r.

Ogłoszenie o naborze uczniów

Zapraszamy uczniów klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej do udziału w:

– stażach zawodowych w terminach 01.07.2015 – 31.07.2015 oraz 01.08.2015 – 31.08.2015 u wybranego przez Dyrektora Ośrodka Pracodawcy, realizowanych w ramach projektu: „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w latach 2012 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2, część przeznaczona do realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu,

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” dostępny jest u pani Justyny Radomskiej.

Wypełnione formularze należy składać do Koordynatora Projektu do dnia 15 czerwca 2015 r.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na tablicy informacyjnej w terminie do 20 czerwca 2015r.

Termin podpisania Umowy Uczestnictwa oraz rozpoczęcia staży zawodowych i zajęć z doradcą zawodowym zostanie podany zakwalifikowanym uczestnikom.

Mozesz udostepnic informacje: