NIEBIESKIE MOTYLE 2019

Plakat

NIEBIESKIE MOTYLE 2019

W dniu 03 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu odbył się IV Regionalny Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera „Niebieskie Motyle” zorganizowany pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Starosty Powiatu Jarosławskiego, Burmistrza Miasta Jarosławia i Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny.

Organizatorem IV Regionalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera był: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im Jana Pawła II w Jarosławiu i działająca przy Ośrodku Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem, partnerami wspierającymi placówkę w przygotowaniu przedsięwzięcia byli:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TOBIE” w Jarosławiu,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza
  w Jarosławiu,
 • Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Organizacja IV Regionalnego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera „Niebieskie Motyle 2019” wpisuje się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, przyczyniając się do podnoszenia poziomu wiedzy na temat tego zaburzenia i przyczyniając się do obecności dzieci i młodzieży autystycznej w życiu społecznym i kulturalnym. Organizacja uroczystej gali wręczenia nagród poprzedzona jest tygodniowym cyklem spotkań i warsztatów, prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu, których celem jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania i wsparcia terapeutycznego dzieci i młodzieży autystycznych. W bieżącym roku każda osoba zainteresowana tą tematyką mogła skorzystać min. z warsztatów dotyczących komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapii ręki, arteterapii oraz rehabilitacji ruchowej  wykorzystywanej w pracy z dziećmi z autyzmem.

Regionalny Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera „Niebieskie Motyle 2019”  z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność a jego charakterystyczną cechą jest oddanie dzieciom głosu, które mogą wyrażać swoje emocje za pomocą prac plastycznych. Do udziału w tegorocznym konkursie odbywającym się pod hasłem: „Nałogi donikąd drogi” zgłosiło się ponad 30 przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych z całego województwa podkarpackiego nadsyłając 176 prac dzieci i młodzieży. Wyłonieni przez Komisję Konkursowa laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, wszyscy autorzy prac plastycznych otrzymali wyróżnienia i dyplomy uczestnictwa.

Tegoroczną Galę Rozdania Nagród zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele organów administracji państwowej, osoby reprezentujące honorowych patronów tej uroczystości i wspierające inicjatywy podejmowane na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami:

 • Pan Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
 • Pani Anna Huk – Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
 • Pani Joanna Tomczyk – Fila – zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
  w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie – reprezentująca Wojewodę Podkarpackiego Panią Ewę Leniart,
 • Pan Stanisław Kłopot – przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego
 • Pan Mariusz Trojak – Wicestarosta Jarosławski,
 • Ksiądz Prałat Archiprezbiter Jarosławski Andrzej Surowiec
 • Pani Małgorzata – Sobczyńska Maroń – starszy wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, reprezentujący Podkarpackiego Kuratora Oświaty panią Małgorzatę Rauch
 • Pan Daniel Krawiec – Wójt Gminy Przeworsk
 • Pani Elżbieta Pazyniak – naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Jarosławskiego
 • Pani Barbara Czuba – dyrektor Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Pani Elżbieta Śliwińska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu
 • Pani Jadwiga Baran – Mazurkiewicz – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu.

Uroczystą Galę zakończyła degustacja okazałego tortu przygotowanego przez rodziców z Grupy Wsparcia. Wiele radości wszystkim dzieciom sprawili studenci Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza
w Jarosławiu, którzy prowadzili zabawy animacyjne i integracyjne.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Laureaci konkursu plastycznego IV Regionalnego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera „Niebieskie Motyle 2019”:

Kategoria I – Przedszkole:

Miejsce I:

 • Maciej Wilusz – Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych
  i Autystycznych „Niebieska Kraina” w Łańcucie,
 • Mikołaj Pel –  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Orłach,

Miejsce II:

 • Kacper Ostafiński – Niepubliczny Punk Przedszkolny „Solis Radius 2” w Rzeszowie,

Miejsce III:

 • Karol Latoń – Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych
  i Autystycznych „Niebieska Kraina” w Łańcucie,
 • Michał Maląg – Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Solis Radius 2”, ul. Saska 56, Rzeszów,

Wyróżnienia:

 • Aleksandra Maziarz – SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu,
 • Kacper Buczko – SOSW w Lubaczowie,
 • Jakub Boratyn – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Orłach.

Kategoria II Szkoła Podstawowa:

Miejsce I:

 • Adrian Niemiec – SOSW w Ropczycach,

 Miejsce II:

 • Wojciech Mazurek; Zespół Szkół w Zarzeczu, ul. Św, Jana Pawła II 7,
 • Paweł Młynarski; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem,

Miejsce III

 • Patrycja Pstrąg; Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Orłach.

Wyróżnienia:

 • Iwo Pacyniak – SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu,
 • Julia Kogut –  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Orłach,
 • Michała Sykała

Kategoria III – Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne

Miejsce I:

 • Jakub Chabko – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej
  w Przemyślu

Miejsce II:

 • Arkadiusz Podwyszyński; Branżowa Szkoła I Stopnia w Leżajsku

Miejsce III:

 • Norbert Grzesik; PZPSW w Mielcu, ul. Królowej Jadwigi 1

Wyróżnienia:

 • Piotr Stęc: SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu
 • Marcelina Sadowska

Mozesz udostepnic informacje: